Home

Educatie sociala definitie

Platon definea educația ca fiind arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele. Aristotel, în lucrarea sa Politica, considera că educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare Dicționare explicative Explică cele mai întâlnite sensuri ale cuvintelor. EDUCÁȚIE s. f. 1. Fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate In functie de anul de studiu, manualul de educatie sociala clasa 5 este continuat de celelalte manuale. In clasa a 6-a spre exemplu, la educatie sociala copii invata despre notiuni interculturale. Acest demers are rolul de a urmari formarea elevului ca si persoana care este capabila sa isi valorifice cultura, dar care are si capacitatea de a. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 - Educaţie socială 4 Educaţie socială a. Identificarea în planificarea calendaristică a anului școlar 2019/2020 a ceea ce nu a fos Educatia nonformala isi mai propune sa ofere un sprijin activ in alfabetizarea categoriilor sociale defavorizate (saraci, persoane cu handicap etc), sa creeze conditii pentru formarea profesionala, sa asigure mediul propice dezvoltarii unor anumite inclinatii, capacitati si aptitudini

Fiecare părinte îşi doreşte să aibă un copil fericit, împlinit, realizat şi sănătos. Din toate punctele de vedere. Dacă în ce priveşte sănătatea fizică e mai uşor să observăm schimbările şi să luăm măsuri, atunci când vine vorba de sănătatea emoţională şi dezvoltarea abilitaţilor sociale, lucrurile necesită puţin mai multă atenţie. Pentru că sprijinirea. Interactiunea sociala. Structura sociala este un concept care exprima modul de alcatuire si de functionare a sistemului grupurilor sociale, interactiunea, locul si rolul lor in dinamica sociala pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii. Intr-un sens larg, structura sociala este o retea de componente creata prin interactiuni sociale. 1. CE ESTE EGALITATEA DE ŞANSE ? Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dezabilităţ

Educație - Wikipedi

  1. Structura sociala; Organizarea sociala sociologie; Statutul si rolul elemente fundamentale ale Definirea conceptelor de sanatate si boala; Programa educatie sociala clasa a 7 a; Educatie complementara definitie
  2. Scoala este institutia sociala in care se realizeaza educatia organizata a tinerei generatii.Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt sa contribuie la dezvoltarea societatii, sa ia parte activa la viata, sa fie pregatit pentru munca.Procesul de invatamant este cel care confera scolii rolul decisiv in formarea omului.Misiunea scolii.
  3. ate inclusiv de afilierile persoanei la diverse grupuri (ceea ce implică identitatea de grup: identitate culturală, națională, socială etc.). Termenul este folosit cu sensuri specifice în.
  4. Societatea globala se compune dintr-un ansamblu de formatiuni sociale, intelese ca retele de indivizi care au in comun modele culturale sau subculturale, pe baza carora se dezvolta procese de relativa uniformizare, de distribuire de statute, roluri si functii, precum si orientarea selectiva in raport cu problemele generale ale societatii
  5. iii CUPRINS Cuvânt înainte iv Sumar v Introducere 1 1 Copiii în risc de sărăcie sau excluziune socială 3 2 Inegalitatea - o cauză principală a sărăciei și excluziunii sociale 10 3 Accesul copiilor la servicii de îngrijire și educație - un drep

educație - definiție și paradigmă dexonlin

Sistemul de valori. Notiunea de valoare este esentialmente subiectiva (adica apartinand subiectului, persoanei), variind in functie de individ si de situatie si fiind legata de satisfacerea trebuintelor (dar si a dorintelor, pasiunilor etc., etc.). Sistemul de valori al unei persoane are rol de a determina directia in care aceasta o apuca Educatie sociala. Flipped learning is a pedagogical approach in which the traditional understanding of classroom-based learning is inverted, so that students are introduced to the learning material before class, wit. Etwinning. Citiţi mai departe. Resursă Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. Această disciplină predată în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a practicilor care fundamentează comunitatea şi întregul sistem. Ce tipuri de bullying există: Fizic - agresorul își folosește forța fizică pentru a-și arăta puterea asupra celorlalți (lovire, împingere, pus piedică, distrus obiecte personale etc.). Este mai ușor de identificat. Relațional/Social - agresorul își folosește popularitatea pentru a strica imaginea socială a celuilalt sau pentru a-l exclude din grupul de prieteni, a-l face. Articole din definitie excluziune sociala scrise de bucatidincarti. Excluziunea socială este definită de Silver (2007) ca un proces multidimensional de ruptură socială progresivă, ce detașează grupuri și indivizi de relații sociale și de instituții, împiedicând participarea lor deplină la activitățile normale, prescrise normativ, ale societății în care trăiesc

6 EDUCAŢIE INCLUZIVĂ. UNItAtE DE CUrS. 2017 Abrevieri AECSEI Agenția Europeană pentru Cerințe Speciale și Educație Incluzivă APC Administrația publică centrală APL Administrația publică locală CD Cadru didactic CDS Cadru didactic de sprijin CES Cerințe educaționale speciale CG Curriculum general CGA Curriculum general adaptat CIF Clasificarea Internațională a Funcționării. teoria educatiei fizice si sportului 1. universitatea babeŞ-bolyai cluj - napocafacultatea de educaŢie fizicĂ Şi sport iosif sandorbazele generale ale teoriei educaŢiei fizice Şi sportului suport de curs uz intern cluj-napoca 200 Educatia: ansamblul actiunilor si proceselor sociale prin care societatea transmite noilor generatii cunostintele, valorile aptitudinile si comportamanetele necesare integrarii sociale Izolarea socială şi sănătatea - ne confruntăm cu o epidemie a singurătăţii? in Articol, Lumea medicală apr., 19 2018. Izolarea socială apare când oamenii nu au sprijinul sau nu se simt parte a unei reţele sociale formate din membri ai familiei, prieteni sau membri ai comunităţii. Studii sociale, psihologice şi medicale au. Educația ne unește I. Rolul educației Educația are și a avut dintotdeauna roluri multiple pentru individ și pentru societate. 1. În primul rând, educația are implicații semnificative în prosperitatea economică a fiecărui individ în parte, a fiecărei comunități, a fiecărei națiuni

19) Învățarea este un proces complex care are mai multe paliere și perioade. El se desfășoară pe tot parcursul vieții atât într-un mod voluntar, cât și involuntary - process prin care învățăm foarte multe aspecte legate de viață, de conviețuire, de comportament. În lucrarea de față ne vom referi la teorii ale. Anexa nr. la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. / .08.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROIECT P R O G R A M Ă Ş C O L A R Ă P E N T RU D I S C I P L I N A OP Ţ I O N A L Ă EDUCAŢIE ECONOMICĂ [curriculum la decizia şcolii pentru gimnaziu] Aprobată prin ordin al ministrului Nr Investe ște în Oameni! Proiect cofinan țat din Fondul Social European prin Programul Opera țional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritar ă 2 Corelarea înv ăţării pe tot parcursul vie ţii cu pia ţa muncii Domeniul major de interven ţie 2.1 Tranzi ția de la școală la via ța activ Clasa pregătitoare - Educaţie pentru societate 3 Competenţe generale 1. Aplicarea unor norme elementare de conduită în viaţa cotidiană 2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral Главная - Лице

Flood Protection Solutions offer a range of flood barriers, pumps and emergency kits. A reusable, recyclable & cost-effective alternative to sandbags. Start using Water-Gate CONCEPTUL DE EDUCATIE Interpretari critice EDUCATIA : Educatia poate fi conceputa intr-un mod mai larg ca o intalnire intre individ. si societate, si intreaga viata sociala poate fi marcata de acest schimb permanent (Ph. Combart) Un asemenea transfer neintrerupt de informatii de la societate la individ, ce se produce in virtutea relatiilor. 1. VALORI, DIMENSIUNI ŞI OBIECTIVE ALE EDUCAŢIEI INTERCULTURALE . 1.1. Interculturalitate şi valori europene . 1.2. Dimensiunile educaţiei interculturale . 1.3.

EDUCATIA MORALA Importanta conceptelor de morala si educatie morala. Nu este posibila formarea personalitatii fara a tine seama de aspectul care ar trebui sa domine intreaga noastra viata sufleteasca: aspectul moral. Specificul educatiei morale este determinat, pe de o parte, de particularitatile moralei, ca fenomen social, care-i confera continutul, iar pe de alta parte, de conditiile. Uite în continuare 21 de citate despre educatie care pe mine personal m-au marcat şi m-au inspirat în tot ceea ce fac. Sper să te inspire şi pe tine! 21 de citate despre educatie care m-au marcat. 1. Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas - Socrate. 2. Nu am lăsat niciodată şcoala să-mi afecteze educaţia

Mark Twain. Educa un baiat, si vei educa un individ. Educa o fata, si vei educa o comunitate. Greg Mortenson. A educa o persoana in minte dar nu si in morala inseamna sa educi un pericol pentru societate. Theodore Roosevelt. Autoeducarea este, cred cu fermitate, singurul fel de educatie posibil. Isaac Asimov Teoria constructivistă este o teorie a cunoaşterii ştiinţifice, aplicată la problemele învăţării, ca aprofundare a cognitivismului. Nu este o teorie a instruirii, ci un suport ştiinţific, cu valoare conceptuală, metodologică pentru aceasta. Baza teoriei constructiviste se află în teoria lui J. Piaget privind dezvoltarea cognitivă, stadială a abilităţilor cognitive, cu rol de. Stereotip=eticheta sociala, nu este o idee fixa.In unele societati liberale oamenii au hotarat sa faca lucruri trasnite crezand astfel ca isi vor trai viata sau pur si simplu sau nascut cu deficiente de psihic sau poate din cauza lipsei de educatie.....lucrurile trebuie cercetate mai indeaproape pentru ca unele stereotipuri nu au aparut in lume din cauza fricii ci din analize atente asupra. Conform Ordonanței nr. 137/2001 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie. Drepturile copiilor şi dreptul la educaţie9. Drepturile copiilor sunt protejate în mod cuprinzător de un set variat de instrumente internaţionale şi regionale care acoperă drepturile omului, dreptul umanitar şi dreptul refugiaţilor. Copiii beneficiază de drepturile prevăzute în tratatele generale. În plus, un număr de instrumente.

SORIN CRISTEA . CONCIlPTE FUN!AMTNTALT iN PEI]A6OGIE Negrel-Dobridol coordonare generall, vol. I, partea all-a,2075, pp.10B-115). Din perspectivd istoricd, putem identifica patru etape de evolugie a conlinuturilor generale ale educaliei care confirmi existenla celor cinci dimensiuni valorice ale activitdlii de educalie consacrate, pAni in prezent, in variante specifice impuse d Educatie Sociala . 8 septembrie 2017, 10:09. 0 stele | 0 review-uri. Planificare calendaristica anuala si proiectarea pe unitati de invatare - model. Învăţământ gimnazial - Cultura civica - Planificări - Clasa a 5-a; Subtip: Planificare calendaristica anuala; Proiectare pe unitati de invatare.

Organizarea și separarea acestor aspecte e importantă pentru copil, dar și pentru un părinte, care poate să își păstreze astfel și propriul spațiu de muncă acasă, separat de ceilalți. În timp ce îi pui nevoile de învățare pe primul loc, îți oferi și ție spațiu. 3. Susține-i responsabilizarea în procesul de învățare Educatia fizica este o componenta indispensabila a educatiei, care urmareste dezvoltarea armonioasa si normala a organismului, intarirea sanatatii si cultivarea unor calitati fizice necesare muncii, activitatii sportive. Este primul gen de educare care isi exercita influenta asupra organismului. Educatia fizica vizeaza latura biologica a fiintei umane

Ce este educatia sociala si de ce se studiaza in scol

Educatia nonformala - Imparte

Ce înseamnă dezvoltarea socială şi emoţională a copilului

Produsul Definitivat profesori de educatie fizica si sport - Subiecte rezolvate 2021 se bucura de un succes deosebit in randul clientilor Rentrop & Straton, continand informatii importante. Gasesti pe www.rs.ro toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile I.ARGUMENT Problematica lumii contemporane a generat in sfera educatiei noi obiective care confera putere educatiei si capacitatea de a contribui cu resursele specifice la construirea viitorului, la crearea unei societati mai bune. Caracteristica fundamentala a copilariei este dezvoltarea unei fiinte umane capabile de a trai independent in societate : culta, bine educata, sanatoasa

Interactiunea sociala - rasfoiesc

Există administrație centrală și administrație publică locală. Împreună formează administrația publică. Ce face administrația publică locală Administrația locală e independentă de Guvern și se bazează pe principiile descentralizării și autonomiei. Adică se supune doar legii și ia decizii pentru comunitatea locală, pe baza unor proceduri bine stabilite Social-democratia reprezinta, conform Manualului de politologie, doctrina politica privind organizarea si conducerea democratica a societatii, avand la baza principiile egalitatii si dreptatii sociale, ale promovarii intereselor producatorilor de valori materiale si spirituale, ale protectiei sociale a categoriilor de cetateni defavorizati, prin limitarea puterii claselor sociale avute. S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare.Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor. Statul roman garanteaza accesul obligatoriu si gratuit la educatie pentru toti copiii, fara discriminare. Parintii au obligatia de a inscrie copiii la scoala si de a se asigura ca acestia nu lipsesc de la cursuri. Parintii copilului au, cu prioritate, dreptul de a alege felul educatiei care urmeaza sa fie data copiilor lor si au obligatia sa. Colegii de pe didactic ne dau idei activități! Pregătire remedială. Idei de pregătire propuse de comunitatea didactic. Teste recapitulative. Recapitularea materiei la sfârșit de an. Lecţii online. Lecţii de abordat de la distanţă, create de colegi. Primăvara la Școală. Idei, proiecte, teme, legate de primăvară

Excluziunea sociala: cum o recunosti?Excluziunea sociala face parte din universul serviciului public. Mai mult sau mai putin dezbatuta, aceasta problema genereaza discutii aprinse atat pentru comunitatile avizate - tineri sustinatori, copii cu risc de boala, familii dezavantajate financiar, parinti care consuma substante ilegale si alcool - cat si pentru grupurile si indivizii marginalizati Despre noi. Asociatia Sfantul Stelian, este o organizatie crestina de caritate infiintata in 1993 la initiativa Parintelui Galeriu. Activitatea organizatiei noastre a inceput intr-un moment de profunde schimbari pentru Romania, cand mostenirea lasata de regimul comunist a devoalat faptul ca sistemul de protectie sociala, (public prin definitie. CJRAE Sibiu | Centrul Județean de Resurse și de Asistență. Acest referat descrie Igiena in Educatia Fizica. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte..

Referat: Elemente ale Drepturilor Social-Economice si

Dimensiune sociala definitie - Despre viața din Români

Educatia in scoala - Rolul educatie

Acest curs prezinta Sportul pentru toti. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 107 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.. Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit Modul de navigare doar pentru copii. Modul pentru copii din Microsoft Edge este o experiență de navigare proiectată fix pentru copii, pentru ca aceștia să exploreze în siguranță webul. Acesta cuprinde conținut adecvat vârstei și are controale de confidențialitate care vă scutesc de griji atunci când copiii dvs. sunt pe web Water-Gate is a reusable, recyclable and a cost-effective alternative to sandbags. Start using Water-Gate today. Used internationally. Brought to you by FP Educatie = activitate psiho-sociala proiectata la nivelul unor finalitati pedagogice care vizeaza realizarea functiei de formare-dezvoltare permanenta a personalitatii umane prin intermediul unei actiuni pedagogice structurata la nivelul corelatiei subiect/educator - obiect/educat, desfasurata într-un câmp pedagogic deschis (Sorin Cristea, Dictionar de termeni pedagogici, Ed Ce inseamna in Romania integrarea copilului cu cerinte educative speciale (CES) August 30, 2016 | Nedelcu Elena. Cerinţele speciale în educaţie şi asigurarea de şanse egale la educaţie şi formare pentru toţi copiii au devenit un domeniu prioritar pentru specialiştii din domeniul educaţiei. În decursul ultimilor ani, au apărut.

Identitate (științe sociale) - Wikipedi

Educatie fizica si sport Tehnologii Consiliere si orientare Management Invatamant primar Invatamant pre-primar Programe comunitare Formare continua Invatamant special si special integrat Invatamant particular Organigrama Acasa Contac Standardele internationale actualizate ale sistemelor de management, care au incorporat structura de nivel inalt a sistemului de management asa cum este definita in Anexa SL, ofera o oportunitate pentru organizatii de a utiliza sistemele de management in a obtine o mai buna performanta a afacerii A. Management comportamental în clasa de elevi. 54. nonautoritare, caracterizată prin acceptare necondiţionată, res pect reciproc, empatie, congruenţă într-un mediu ed ucaţional. florentin remus mogonea pedagogie pentru viitorii profesori • sinteze teoretice • sarcini • modele • instrumente aplicative editura universitaria craiova, 201

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 2008 Modulul PSIHOPEDAGOGIC PEDAGOGIE II 1 Curs 1 PROBLEMATICA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL ŞI A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Sistemul de învăţământ - concept, funcţii, structură, tendinţe de evoluţie Comentariu de bază Educaţia formală şi nonformală este realizată organizat, conform finalităţilor sale, printr-u Introducere Fiecare organiza ţie - nu doar cele de afaceri - are nevoie de o competen ţă de baz ă: de inovare. (Peter Drucker) Conceptul de inovare define şte sintetic introducerea noului

GRUPURILE SOCIALE - rasfoiesc

4). Comportamentul moral: definitie, forme de exprimare, caracteristici. 5). Autoeducatia morala - parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii, forme surse si componente structural functionale 6). Finalitatile, strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral - civice si religioase in gradinit Pe Graduo găsești 118 002 de Proiecte, Referate, Cursuri și Seminarii pentru o promovare cu nota 10, pentru Master, Facultate, Liceu si Gimnaziu. Totul pentru a studia inteligent si eficient! Descarca si studiaza documentele de pe Graduo.ro Beneficiază de servicii sociale toți cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România, aflați în situaţii de dificultate

CARACTERISTICI PRIVIND RETENTIVITATEA DINTILOR

În fãurirea omului este important mai întâi nu a-l instrui, ceea ce este ceva zadarnic dacã ajunge doar o carte care merge; este nevoie sã fie crescut, educat, pentru a-l aduce la înãltimea unde nu mai sunt lucruri, ci chipurile nãscute din nodul divin care leagã lucrurile. Cãci nu este nimic de asteptat de l Finanțare europeană. UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum: dezvoltarea regională și urbană. ocuparea forței de muncă și incluziunea socială. agricultura și dezvoltarea rurală. politicile în domeniul maritim și al pescuitului. cercetarea și inovarea Aceasta definitie sociologica a culturii, care inseamna sistem socio-cultural, adica insasi societatea. Este plina de factiuni, lupte, conflicte, bazate pe diferente de sex, religie, acces la resurse, etnicitate, clasa sociala, nivel de educatie, venit, detinerea de capital,. Influenta ereditate-mediu asupra fiintei umane. Dezvoltarea psihica este un concept fundamental pentru psihologia copilului, pentru ca de continutul si valoarea lui explicativa si interpretativa depinde abordarea tuturor celorlalte probleme. Psihologia contemporana considera ca viata psihica, asa cum se prezinta la omul adult, este rezultatul.

Sanatatea fizica referat - Despre viața din România

Sistemul de valori - ACC - ACC - Români

Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS) este o aplicatie informatica dezvoltata sub forma unei baze de date nationale, ce cuprind a fost aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României Planul cadru . Planul cadru este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile din tara, de același grad si. Acest referat descrie Efortul fizic. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 3 fisiere docx de 18 pagini (in total).. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte..

INGRIJIREA PACIENTILOR CU GASTRITA ACUTA (2) - RedactareINGRIJIREA PACIENTELOR CU AVORT SPONTAN (1) - Redactare

Educatie sociala EduScoal

primarie 0238-710 562 politie 0238-520 555 pompieri 0238-721 30 2 1.1 Comunicarea Comunicarea reprezintă un proces esenţial de menţinere a legăturilor interumane, care stă la baza organizării sociale. Majoritatea vorbitorilor percep cuvântul comunicare ca pe un schimb de mesaje, fapte, idei, impresii, între două sau mai multe persoane

Educaţia civică - esenţială pentru elevi şi societate

Educatie fizica si sport. Dimensiunea pedagogica si educativa a notiunii de educatie fizica. O componenta importanta a formarii personalitatii prin care se urmareste dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a individului din punct de vedere biologic, in conformitate cu sintagma lui Juvenal Mens sana in corpore sano este educatia fizica Alcoolismul, denumit și etilism cronic, reprezintă o intoxicație cronică, o stare patologică ce apare în urma consumului excesiv de alcool. Alcoolismul este caracterizat de o dorință puternică, de multe ori incontrolabilă, de a consuma alcool. Persoanele care suferă de alcoolism vor prioritiza adesea consumul de alcool în fața. Invatarea a ajuns cea mai importanta activitate umana. Va trebui sa invatam toata viata si daca nu initiem rapid niste schimbari pe care sa le putem controla, sistemul scolar din Romania se va prabusi - fie in anarhie, fie in derizoriu, spune prof. univ. Serban Iosifescu

Catedra de ŞTIINŢE SOCIO-UMANE Evaluare - tipuri de itemi EVALUARE . TIPURI DE ITEMI . 1 clasificati după criteriul gradului de obiectivitate oferit în corectare: A) ITEMI OBIECTIVI - testează un număr mare de elemente de continut într- un interval de timp relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat î Competenţe axiologice sau de valorizare (necesare pentru participarea activă şi responsabilă la viaţa socială): Sa cunoasca regulile de convietuire sociala si democratica Sa aiba o scara de valori bazata pe drepturile si obligatiile cetatenesti, sa-si defineasca propriile atitudini fata de mediul social, economic, politic Si-nvatati ca-n asta viata, De te scoli de dimineata. multe tu poti realiza. Numai cu familia ta. Sa nu uiti sa o respecti, Caci astfel, multe inveti! Orice copil are dreptul de a-si cunoaste ambii parinti si dreptul de a creste intr-un mediu familial sigur. Copilul care nu traieste cu ambii parinti are insa dreptul de a-i vedea in mod regulat Invatamant - Educatie Informatica Istorie Medicina Stiinte Politice Asistenta Sociala Ultimele produse vizualizate Social Urmareste-ne in social media. Suport clienti 10:00-17:00. 0752114114. Art.1.1. Serviciul crese - functioneaza ca serviciu in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste. Cresele functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 90/2014 pentru modificarea Legii 263/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, HG 1252/2012 - Metodologia de organizare a creselor si altor unitati de educatie.