Home

Penitenciarul galati declaratii de avere

Types: Tights, Socks, Legging

Declaratii de avere si interese. DAI . Ultima actualizare 29.01.2013 13:12 . 7 Subdirectoare . 0 Document . Penitenciarul Galaţi . Astăzi (20/06/2021) sunt: 613 persoane private de libertate . Newsletter. Email . Chestionare. Petitii online. Prenume* Nume* Email* Telefon* Adresă* Subiect* Conţinut* Cookies help us deliver our services.. Penitenciarul Galati este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei si face parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului.. Activitatea Penitenciarului Galati se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, Conventiei europene pentru apararea. de DECLARATIE DE AVERE , localitatea , având func(ia cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara!ii, declar pe proprie rñspundere cä împreunä cu familial) detin urmätoarele: *l) Prin familie se în!elege copiii afla!i în între!inerea acestora

Caftán de lam

Portalul declarațiilor de avere și interese. Portalul este actualizat permanent și vă oferă posibilitatea vizualizării declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, transmise și depuse la Agenția Națională de Integritate, din anii 2008 - 2021. Se caută Subdirectoare: Declaratii de avere, Declaratii de Interese: 2013 Subdirectoare: Declarații de avere si interese, Iesiti din sistem: 2014 Penitenciarul Bucureşti-Rahova . Astăzi (03/08/2021) sunt: 1402 persoane private de libertate . Newsletter. Email . Chestionare. Petitii online Căutare declaraţii de avere şi interese : Numele: Regionala/Unitate Declaraţii de avere şi interese. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Declaratiile de avere si interes ale angajatilor cu functii de conducere din I.S.J. Galati. In conformitate cu Legea nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, persoanele cu functii de conducere si de control, functionarii publici au obligatia sa isi declare averea

Componenta Consiliului de Administratori ai CN APDM SA Galati. Membru. Calitatea si functia. CV. Declaratie de avere/interese. Vlad Sonia Andreea. Calitatea si functia: Administrator provizoriu. CV DECLARATIE DE AVERE localitatea , având functia Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul declara!ii, declar pe proprW rispundere impreuni familial) delin urmitoarele: prin familie se inlclege copiii anati in intrelinerea aeestora. l. Bunuri imobile t. Terenuri N O 'l' Se vor dcxlara inclusiv cele afiate in alte Modul de Informaţii de interes public. Cf. Legii 544; Categorii de documente produse si gestionate in cadrul institutiei; Transparenţa utilizării fondurilor; Proiecte aflate în dezbatere publică; Resurse umane; Audiente; Declaratii de avere si interes; Bilantul unitatii; Rapoarte APADOR-CH, controale si inspectii; Programele şi strategiile unităţi

Declaratii de avere si interese - Guvernul Romanie

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro. Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei Decizia nr. 2708/09 octombrie 2014 a Sefului AJFP Galati Decizia nr. 3066/27 noiembrie 2014 a Sefului AJFP Galati Decizia nr. 3179 din 04 decembrie 2014 a Sefului AJFP Galati

Despre noi - PGGL - Penitenciarul Galaţ

Declarații de avere - arhivă. Legea 176/2010 ( Portal legislativ) Formular declaraţie de avere. Formular declaraţie de interese. Declarații de avere 2013. Declarații de avere 2012. Declarații de avere 2011. Declarații de avere 2010. Declarații de avere 2009 Conducerea A.F.D.J. R.A. Galati (Situatie afiliere politica conducere executiva conform Declaratii de interese anexate) Numele. Declaratia de avere si data completarii. Curriculum Vitae. Sorin Cretu. Declarații de avere / declarații de interese 14.02.2020. Declarații de avere / declarații de interese 15.06.2020 Strategia DGASPC Galati Proiecte DGASPC Galati. Informatii de interes public. Legea 544 / 2001 Declaratii de avere si de interese Raport activitate Buget si Bilant contabil Legislatie Formulare si acte utile Hotarari C.J. Galati. Contact. Mareste fontul Micsoreaza fontul Font Normal Alb Negru

Informatii de interes public Legea 544 / 2001 Declaratii de avere si de interese Raport activitate Buget si Bilant contabil Legislatie Formulare si acte utile Hotarari C.J. Galati Contac Declaratie de avere si interese Adriana Neofit 2018 - director Declaratie de avere si interese Adriana Neofit 2017 - director Developed by Think Up Themes Ltd

Declarații de Avere și Interese - dsp-galati

  1. istrul Justiţiei, Stelian Ion, politician la care principala schimbare este economisirea a încă 200.000 de lei, adică o sumă mai mare ca indemnizaţia de deputat
  2. istrator la SDEE MN si SDEE TS declaratia de avere - interese , Livioara Sujdea declaratie de avere - interese, Mircea- Toma Modran, la incetarea [
  3. Discover your favourite Socks, Tights, Leggings and Swimwear at Calzedonia.com. Shop Online Now: Discover our latest Offers
  4. DGASPC Galati. Declaratii de avere si interese - 2019. Declaratii de avere si interese - 2018. Declaratii de avere si interese - 2017. Declaratii de avere si interese - 2016
  5. Declaratia de avere. Declaratia de interese. Graur Constantin. Declaratia de avere. Declaratia de interese. Consilieri judeteni care nu si-au depus declaratie de avere/interese în termenul prevãzut de Legea nr.144/21.05.2007, republicatã (art.11, lit.g) la încetarea mandatului: - Ichim Paul. - Munteanu Petricã. - Necula Marius
  6. ANUL FISCAL 2020. Urmati acest link pentru DECLARATII DE AVERE - INCEPUT DE MANDAT 2020
  7. DECLARATIE DE AVERE NEGUT VALENTINA IZABELA , având functia CNP PENITENCIARUL CRAIOVA CRAIOVA JUD. DOLJ SEF BIROU EVIDENTA , domiciliul cunoscând prevederile art: 326 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere cä împreunä cu familial) detin urmätoarele

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, vom presupune că sunteți mulțumit de aceasta Despre mediere si adrese catre site-ul mediatorilor din raza Curtii de Apel Galati Declaratie de avere Halil Ramona 2020 incadrare. Declaratie interese Toader Roxana 2020 - incadrare. Declaratie avere Toader Roxana 2020 - incadrare. Nume. Declaratii anul 2018. Balan Viorica

Declaratii de avere si interese din centralul societatii . Declaratii de avere si interese din teritoriu . 01 Bucuresti. 02 Craiova. 03 Constanta. 04 Cluj. 05 Brasov. 06 Iasi. 07 Galati. 08 Timisoara. Documentul de Referinţă al Rețelei CFR . Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care. Mai multi detinuti din Penitenciarul Ploiesti sunt cercetati intr-un dosar de trafic de droguri dupa ce s-a descoperit ca primeau stupefiante prin intermediul corespondentei care ajungea la ei din afara inchisorii. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Detinuti droguri galati Declaratia de avere. Declaratia de interese Antofi Eugenia Simona: Declaratia de avere. Declaratia de interese Atanasiu Onuţ Valeriu: Declaratia de avere. Declaratia de interese Cambanache Liliana: Declaratia de avere. Declaratia de interese Constandachi Constantina: Declaratia de avere. Declaratia de interese. Cosca Radu: Declaratia de avere. Natura Marca Nr. de bucafi Anul de fabricate Modul de dobandire - —' 1 ' 2. Bunur sui formb dae metal prefioasee bijuterii, obiect, dee art §a di e cult colecfi, de arti §ai numismatica, obiect care fae partc die patrimoniun cultural national sa universalul a caro, valoarr e tnsumata depa§e§t 5.00e 0 de euro OT A declaratii de avere 2019 declarații de avere și interese. scurtu_emil capraru_florin cucea_sabin fetti_floarea circu_stefan avram_daniela_mirela cristea_dumitru daraban_marius_valentin sanpetrean_alina_codruta nacu_mariana apafaian_florinel aruncutean_felicia barta_elisabeta_maria barta_margareta blaga_ionel

Declaraţii de avere - Declaratii de avere - RGDB

Contact - PGGL - Penitenciarul Galaţ

Dorina MOCANU - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese] Cosmina Rada CRACIUN - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese] Laura Raluca DRAGOTA - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese] GALATI. 07-08-2021 ora 17:00 Declarații de avere și de interese. Sucursala. Toate sucursalele CENTRAL SNTFC CFR CALATORI S.A. MEMBRII CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SRTFC BRASOV SRTFC Bucuresti SRTFC CLUJ SRTFC CONSTANTA SRTFC CRAIOVA SRTFC GALATI SRTFC Iași SRTFC TIMISOARA. Situatie Declaratie de avere dr. GHITA Constantin. D I dr. GHITA Constantin 15 June, 2021 Declaratii avere Minciună Cristian- Constantin. Minciună Cristian- Constantin 15 June, 2021 Declaratii avere Minea Laurenţiu. Minea Laurenţiu 15 June, 2021 Declaratii avere. Bogdan DAMIAN - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese] Andrei CAZACU - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese] Vasile BRUMA - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese] Restrânge Detalii GALATI. 06-08-2021 ora 22:00 Declaratii de avere, interese si incompatibilitate A fost infiintat in anul 1972, sub denumirea de Spitalul Judetean Unificat Nr. 1 Galati, cladire cu 9 etaje, demisol si subsol, realizata dupa un model englez. Spitalul dispune de un ambulatoriu de specialitate, organizat intr-o cladire cu 3 etaje, corp comun cu spitalul..

Informatii de interes public. Proiecte de hotarari; Statutul unitatii administrativ-teritoriale; Ziua Internationala a Copilului 2019; Dispozitii; Hotarari; Declaratii de avere; Declaratii de interese; Buget; Raport anual de activitate; Legislatie; Formulare; Integrare europeana; Adrese utile; Rapoarte de evaluare; Publicatii casatorie; Raport. - Declaratii de avere - Dispozitii Primar - Taxe si impozite - Anunturi vanzari terenuri - Formulare - Urbanism - Anunturi starea civila; Consiliul Local - Componenta Consiliului Local - Hotarari ale Consiliului Local - Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Local - Convocari sedinte C.L. - Proiecte de hotarari ale C.L. - Rapoarte de. Stoica George - Reprezentantul Presedintelui Consiliului Judetean Galati - Declaratie de avere - Declaratie de interese. Declaratii 2019 1. Dr. Debita Mihaela - Manager - Declaratie de avere - Declaratie de interese. 2. Dr. Tatu Alin Laurentiu - Sef Sectie Dermatologi Rapoarte. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020. Descarca documentul; Cerere tip - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descarca documentul; Reclamaţie administrativă în cazul unui răspuns negativ - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descarca documentu

Declarații de avere - 2019. by admin iulie 2, 2019 No Comments. Balaban Constantin- viceprimar-1. Balaban Ioan. Butunoi Costel. Casuneanu Camelia. Ciocan Marius. Angheluta Petrisor. Codreanu Dorin-primar 02-07-2021 Primăria Focșani și Administrația Piețelor fac curățenie generală în zona Pieței Moldovei. 01-07-2021 S-a dat startul elaborării documentației pentru modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16. 30-06-2021 Programul Zilelor Municipiului Focșani 2021 Gerosanu Angelica - Declaratii de interese. NISTOR CORNELIA. Sef Birou Achizitii Publice si Investitii. Nistor Cornelia - Declaratie avere. Nistor Cornelia - Declaratie de interese. ELEONORA CEARA. Sef Birou Financiar. Ceara Eleonora - Declaratii de avere. Ceara Eleonora - Declaratii de interese 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, dacä valoarea însumatä a tuturor acestora 5.000 de euro NOTÄ: Se vor declara inclusiv cele aflate in bänci sau institutii financiare din sträinätate. nstitutia care administreazä i adresa acestei

Portalul declarațiilor de avere și interes

anp.gov.roanp.gov.ro/penitenciarul-targu-jiu/wp-content/uploads... SubsemnatuVSubsemnata, de CNP.. Acasa; Despre noi. Informatii Generale Societatea Gospodarire Urbana SRL, cu sediul in Galati, strada Traian nr. 246, este infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Galati nr. 288/ 07.08.2010, HCL emis in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale si a prevederilor Legii nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala Ce DECLARATIE a facut si Antonia. publicat 2021-07-11 10:16:15 ( Libertatea ) L-a sustinut din prima editie si pana in marea finala! Alex Velea a facut un anuntul imediat dupa ce Zanni a castigat Survivor Romania 2021. E mentorul lui, asa ca il va ajuta si de acum inainte atat in cariera, cat si in viata personala Declaratie de interese (04.02.2020) Descarca documentul. Declaratie de interese (29.05.2019) Descarca documentul. Declaratie de avere (23.05.2018) Descarca documentul. Declaratie de interese (23.05.2018) Descarca documentul. Declaratie de avere (06.06.2016) Descarca documentul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. La nivelul judeţului, Poliţia Română este reprezentată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, care exercită pe raza de competenţă, atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea.

Declaratii de avere si interese inceput mandat - Consiliul de Administratie conform HCL 297/31.05.2017 si Hotararii AGA nr 5 din 29.06.201 Gafton Costel - Declaratie de avere si interese 2018. Tercu Gavan Tincuta - Declaratie de avere si interese 2018. Petcu Marian Anton - declaratie de avere si interese 2018. La dpo@piete-galati.ro - pentru a intra în contact cu Responsabilul APA SA pentru protecţia datelor OPITO Escape Chute Initial Training Approval Certificate - CERONAV.ro. Imaginea precedentă. Imaginea următoare din GALATI, DECLARATIE DE AVERE FRIGIOW CAMELIA MIRELA, având functia de DIRECTOR la Facultatea de MEDIU, Universitatea DUNÄREA DE JOS domiciliul s Galati, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii declar pe propria räspundere cä împreunä cu familia detin urmãtoarele

Declarații de avere și interese - Declarații de avere si

Coordonate de lucru cu publicul. Structura anului scolar 2020 - 2021. Modificari ale anului scolar 2020-2021. Inscrierea in invatamantul primar. Fiecare copil in gradinita. Examene scolare pentru elevi. Concursuri, proiecte, programe. Programe sociale. Echivalare, vizare, acte studii, stampile Declarațiile de avere și declarațiile de interese - 2017. Director Executiv Dr. Florinela GEORGESCU - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese ] Director Executiv Dr. Gheorghe STANCALIE - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese ] Director Executiv Dr. Margareta MATEESCU - [ Declaratie de avere / Declaratie de interese Site-ul oficial al I.T.M. Galaţi - organ de specialitate al administraţiei publice în subordinea Inspectiei Muncii din Romania, a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Căutare declaraţii de avere şi interese - ANA

Primaria Municipiului Galati. Primăria Municipiului Galați. str. Domneasca nr. 54, Galați Telefon: 0236-307-77 ^ Galati cunoscatrd prevederile art.292 din Codul penal privind falsul ln declaratii, declar pe proprie t{spundere c[ lmpreuni cu familiel) delin urmtrtoarele domiciliul Galati, .cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar pe propria raspundere: 1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationals, institutn de credit, grupuri de interes economic, precum l?i membru Tn asociatii, fundatii sau alte orqanizatii neguvernamentale DECLARATII DE AVERE SI INTERESE - Scoala Gimnaziala Nr.1 Rediu. Comuna Rediu , Judetul Galati. DECLARATIILE DE AVERE SI DE INTERES ALE ANGAJATILOR CU FUNCTII DE CONDUCERE. In conformitate cu Legea nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri.

DAI - Declaraţii de avere şi interese - PGGR

Declarație de avere - Neamtu Maricica- secretar comuna by admin iunie 25, 2018 No Comments Previous Declarație de avere - Neamtu Grigore - personal contractual 3 ani ag Declaratie de avere - Apostol Gheorghe. Declaratie de avere - Arbanas Mircea Sorin. Declaratie de avere - Arsene Razvan Constantin. Declaratie de avere - Atodiresei Dinu. Declaratie de avere - Avram Ilie. Declaratie de avere - Axinte Florica Angelica. Declaratie de avere - Babanau Liliana Galati Anul dobândirii 2017 2005 Suprafata 80.35 mp 75 mp Cota- arte 500/6 1/6 Modul de dobândire cumpärare mostenire Titularu12) Pânzaru Drago§ Ionut (Declaratie de avere aferenta anului 2020) legii penale pentru inexactitatea sau Semnätura . DECLARATIE DE INTERES

Doua persoane private de libertate incarcerate la Penitenciarele Galati si Bucuresti-Rahova au fost confirmate pozitiv la testele efectuate pentru SARS-CoV-2. Acestora li se administreaza, in prezent, tratamentul medical specific, la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava Lista documente de interes public și lista cu documente produse/gestionate de instituție; Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001; Buletin informativ în baza Legii nr.544/2001; Buget > Buget pe surse financiare; Situația plăților; Situația drepturilor salariale; Bilanțuri contabile; Declaraţii de avere şi interese > Declaraţii de avere. Gerosanu Angelica - Declaratii de avere. Gerosanu Angelica - Declaratii de interese. ZAINEA DIANA-ANDREEA. Sef Birou Achizitii Publice si Investitii. Zainea Diana - Declaratii de avere. Zainea Diana - Declaratii de interese. ELEONORA CEARA. Sef Birou Financiar. Ceara Eleonora - Declaratii de avere © Primaria Independenta 2020 | Toate Depturile Rezervate. Skip to content. Open toolba Declaratii Avere & Interese. Declarație de avere - Balaban Lucica Previous Declarație de avere - Balaban Geta 3 ani ago; Next Declarație de avere - Bodea Gelu 3 ani ago; Faci un comentariu sau dai un răspuns? Anulează răspunsul. Adresa ta de email nu va fi publicată. Judetul Galati - Romania | DESIGN: SMARTPEDIA. HOME.

Declaratiile de avere ale angajatilor ISJ Galat

Declaratii de Avere si Interese: Chirila Dumitru Danut Gavrilescu Cristina Grigore Mihail Dan Ilie Brandusa Mocanu Niculina Pirvulescu Andrada Railianu Cristina Ropotica Zenovia Rosu Carmen Sarbu Emanuel Adrian Stanescu Felicia Talmaciu Anca Vasilica Dorina Barbu Jeni Bran A-M Andrei Elena Argeseanu A-M Babici Irina Balan Alina Banu Madalina Georgiana Basamac Daniela Boidache Liliana Anisoara. Declarație de avere - Angheluta Simona by admin iunie 25, 2018 7 Comments Previous Declarație de avere - Nebunelia Sorin - peronal contractual 3 ani ag Stiati ca :- Padurile Romaniei produc anual 50 milioane tone de oxigen si absorb 60 milioane tone bioxid de carbon;- Pentru a produce o tona de biomasa, un arbore consuma 1,8 tone bioxid de carbon si elibereaza 1,3 tone oxigen;- un arbore de fag cu inaltimea de 25 m si o coroana cu diametrul de 15 m, produce intr-o ora 1,7 kg oxigen, cantitate ce ar ajunge unui om pentru 3 zile Avere 2018 - Spitalul de Pneumoftiziologie Galati. Avere 2018. Declaratie de avere NECULA MONICA. Declaratie de avere BOCANEALA VIRGINICA. Declaratie de avere CIRCOTA MARIUS. Declaratie de avere IGNAT ALINA. Declaratie de avere IUREA ALEXANDRU. Declaratie de avere MANEA SORINA CLAUDIA. Declaratie de avere MIHAILOV OANA MARIANA

Conducerea CN APDM SA Galați - CN APDM S

VRABIE ELENA. BERCEA R. DANUT EUGEN - DECLARATIE DE AVERE - SUSPENDARE RAPORT DE SERVICIU CU 14.01.2016. BERCEA R. DANUT EUGEN - DECLARATIE DE AVERE - INCETARE RAPORT DE SERVICIU CU ACORDUL PARTILOR CU DATA DE 18.02.2016. DAMASCHIN ST.SIMONA - DECLARATIE DE AVERE - TRANSFER IN INTERES DE SERVICIU CU DATA DE 18.02.2016 Arhivă declarații de avere și interese pe anul 2018. Contact. Adresă: Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, Bucureşti. Telefon: +(40)21-311.69.02 Fax: +(40)21-311.69.01 secretar_general@csm1909.ro. Informaţii utile Prezentarea sistemului judiciar Rapoarte şi date statistic Avere 2016 - Spitalul de Pneumoftiziologie Galati. Avere 2016. Declaratie de avere Bocaneala Virginica. Declaratie de avere Circota Marius. Declaratie de avere Dimitrovici Viorica. Declaratie de avere Dobrota Liliana. Declaratie de avere Ignat Alina Nicoleta. Declaratie de avere Iurea Alexandru Vasile. Declaratie de avere Manea Sorina Claudia Draganesti-Declaratii de avere si interese. Declaratii avere si interese iulie 2018. Declaratii avere si interese primar viceprimar si secretar 2018. Condrache Liviu. Patrascu Ilie. Cojocariu Gheorghe. Declaratii avere si interese consilieri locali 2018. Anghel Andrei. Chirvase Gheorghe

Portalul Agentiei Nationale de Integritate unde pot fi consultate declaratiile de avere si interese. Formular editabil - Declarație de avere - Legea 176/2010 - Anexa 1 - format DOC. Formular editabil - Declarație de avere - Legea 176/2010 - Anexa 1 - format PDF Vineri, 03 Aprilie 2015, ora 11:40. Gheorghe Bunea Stancu a fost inchis in Penitenciarul Galati. Gheorghe Bunea Stancu / inchisoare. Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Braila, Gheorghe Bunea Stancu, condamnat joi la trei ani de inchisoare in dosarul Mita la PSD, a fost inchis la Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, unde va sta 21 de zile in carantina Monitorul Oficial Local. 23.07.2021 Pliant - MUNCESTE LEGAL. Jul 24, 2021 Admi

Declaratii de avere - Declaratii de avere si interes

la Universitatea Dunärea de Jos din Galati, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria räspundere: I. Asociat sau actionar la societäti comerciale, companii/societäti nationale, institutii de credit, grupuri de Declaratii de avere si interese 2019. / ACASA / Transparenta / Declaratii de avere si interese 2019. DA Abas Marcel. DA Adafinei Marius Iulian. DA Aguciu Sevastian. DA Alecu Ion. DA Alexandru Aurel Claudiu. DA Alexandru Iuliana. DA Alexe Marin

ITM - Galaţ

PROGRAM DE VIZITA . Galati Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, Nr. 99 Cod postal 800151 Telefon/ Fax secretariat: 0236.412.301 Telefon centrala: 0236.413.131 - informatii Declaratii de avere 2020 . Declaratii de avere 2021 . Prima pagina | Prezentare. Declaratii de avere si interese 2020. declaratie de avere si interese 30.06.2020 - Lupu Cicerone - membru C.A._ Redacted. declaratie de avere si interese 30.06.2020 - Toth Constantin Silviu - membru C.A._Redacted. declaratie de avere si interese anul 2019 - Chicos Gheorghe - membru CA_Redacte de GREFIER 2680405170431 CNP JUD. GALATI DECLARATIE DE AVERE MAFTEI SANDA , având functia la CURTEA DE APEL GALATI domiciliul GALATI, STR. G-RAL ALEXANDRU CERNAT NR. 128, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere cä împreunä cu familial) detin urmätoarele