Home

Promovarea imaginii scolii prin activitati extrascolare

Types: Hotels, Motels, Rentals, Resorts, Inns, Bed & Breakfas

 1. Compare prices and find the best hotel deal. Save time and money. Search hundreds of travel sites at once. Best price guaranteed
 2. Promovarea imaginii scolii. 20 februarie 2017, 11:17. 0 stele | 0 review-uri. descrierea unei activitati extrascolare. Învăţământ preşcolar - Alte discipline - Proiecte educaţionale - Grupa mare; tani. 2 materiale. Vizualizaţi. 0 au spus Mulţumesc
 3. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional. Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare
 4. Promovarea imaginii scolii. 3 mai 2007, 19:58. Material util pentru consilierii de imagine . Acest material nu imi apartine, dar m-am gandit ca poate va este util. Mie mi-a fost! Documente | Alte documente utile

scolii 3. - asigurarea transparenței necesare participării responsabile a tuturor permanent Directori membrilor în structuri parteneriale, conducerea locala, părin ți Reprez. ai institu iilor publice 4. - promovarea imaginii instituționale permanent Directo Activit ăţi de marketing educa ţional prin promovarea ofertei educa ţionale a şcolii inclusiv prin distribuirea de pliante permanent directori consilier imagine consilier educativ 7. Organizarea Examenelor pentru Certificarea Competen ţelor Profesionale Conform calendarului M.E.N directori dirigin ţii claselor terminale 8 Promovarea imaginii liceului. Plan de acțiune pentru anul școlar 2017-2018 Comisia Promovarea imaginii scolii 2018-2019 | Scoala Gimnaziala Magurele. ← ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE Anul școlar: 2018-2019. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ / SITUAȚII DE URGENȚĂ 2018-2019 → Promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită. Promovarea unei şcoli se poate face prin relaţii publice, tipărituri de promovare (broşura, cărticica, prospecte etc.) şi reclama

Promovarea este unul dintre cuvintele foarte intens utilizate în contextul economiei de piaţă, considerat de mulţi ca fiind secretul succesului în afaceri. În sens restrins prin promovare se înţelege efortul făcut de o organizaţie pentru a-şi prezenta oferta într-o lumină favorabilă astfel încât să vindă cât mai mult şi mai repede - promovarea lucrului în echipă, îndeosebi pentru organizarea de activitati extrascolare; - promovarea imaginii scolii prin rezultatele obtinute de elevi dar si prin implicarea cadrelor didactice in proiecte si parteneriate; - atragerea de donaţii, sponsorizări pentru îmbunătăţirea bazei materiale a scolii este responsabil de promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Informaticianul PLAN DE PROMOVARE A IMAGINII SCOLII AN SCOLAR 2018-2019 OBIECTIVE GENERALE: Crearea si promovarea unei imagini institutionale pozitive in comunitate Personalizarea ofertei educationale la nivel institutional prin diversificarea si flexibilizarea acesteia in functie de nevoile si interesele partenerilor si beneficiarilor actului educationa -promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin revista Din Dumbrava minunată, pagina web a grădiniței; -popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2016-2017 (în grădiniță şi în afara ei) . Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate Ţintă şi obiective specifice

Prins Carl from £72

Activitati Scolare si Extrascolare Nicolae, unde elevii din corul scolii alaturi de reprezentanti ai consiliului de elevi au colindat si oferit pachete copiilor si batranilor bolnavi internati in spital, urmand ca aceasta campanie sa continue si cu ocazia Sarbatorilor de Craciun cand elevii vor face o vizita si la Gradinita Sociala din. 6.3. Promovarea imaginii scolii în comunitate prin participare si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare. 6.3.a. Participarea la olimpiadele scolare 0.5 6.3.b. Participarea la concursuri/ competitii locale/judetene/nationale RAPORT ACTIVITATI EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE AN SCOLAR 2018-2019 Intreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative a urmarit in principal cresterea prestigiului si calitatii activitatii scolii noastre prin actiunile desfasurate cu elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul scolar si cu reprezentantii comunitati imaginii unitatii scolare 6.3. Promovarea imaginii unitatii de invatamant in comunitate prin participarea si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare realizate in mediul scolar, extrascolar si in mediul online 6.4. Realizarea/Participarea la programe/activitati de prevenire si combater

Promovarea imaginii scolii tani 20

2. Promovarea scolii prin articole în ziare locale Permanent Micle Ioana - lb. romana Dienes Ilona Erika - lb. maghiara 3. Actualizarea materialelor de promovare a ofertei educationale a scolii ,prin editarea pliante , brosura, PPT Permanent Comisia de promovare 4. Promovarea imaginii instituţionale prin activitati extrascolare (iii) promovarea imaginii unitatii de învatamânt în comunitate prin participarea si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare realizate în mediul scolar

4. Promovarea imaginii instituţionale Rapoarte evaluative întocmite de consilierul de imagine Permanent Directori Consilier de imagine 5. Marketing educaţional - iniţierea, implementarea de acţiuni cu parteneri educaţionali, comunitari în ideea promovării ofertei educaţionale-participarea la şedinţele claselor a VIII- promovarea imaginii reale a scolii, dovedindu-ne abilitatile prin activitati scolare si activitati extrascolare; realizarea Balului Bobocilor, pentru a le da acestora sansa de a demonstra ca reputatia liceului a ramas intacta, dandu-le ocazia elevilor de a se comporta civilizat 11. Promovarea imaginii şcolii prin ambientizarea personalizată, apariţii în presă, pe site-ul scolii Consilierul educativ Directorul Dirigintii permanent 12. Optimizarea relaţiei de comunicare cadre didactice - părinţi Dirigintii Consilierul educativ Directorul semestrial 13. Planificarea lectoratelor cu parintii ,cu tem

Promovarea imaginii școlii - EDIC

 1. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 6.1. Dezvoltarea de parteneriate si proiecte educationale in vederea dezvoltarii institutionale. 6.2. Promovarea ofertei educaţionale . 6.3.Promovarea imaginii scolii in comunitate prin participarea si rezultatele elevilor la olimpiade
 2. Secretariatul scolii. lunar. Elaborarea Programului activitatilor / proiectelor educative scolare si extrascolare. Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc. Director, prof. Bulgaru Corneliu. Organizarea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere si orientare si activitati educative scolare si extrascolare
 3. orilor prin intermediul scolii,.
 4. ( prin confectionarea de :martisoare, felicitari, desene si daruirea lor membrilor . comunitatii ), promovarea imaginii scolii in comunitate, atragerea parintilor si . implicarea lor in activitati culturale. In aceste vremuri tulburi , in care influentele exterioare ne marcheaz
 5. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative 1 Promovarea imaginii scolii în comunitate prin participare si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare. 6.3.a. activitati extracurriculare si extrascolare. 6.3.a. Participarea la concursuri.
 6. Intreaba despre Promovarea valorilor standard : demnitate, egalitate, libertate. Succesul unei democratii intr-o tara , depinde in mare masura de gradul in care cetatenii ei isi insusesc principiile , practicile si valorile democratiei . Educatia pentru cetatenie democratica urmareste dezvoltarea unei societati mai bune prin promovarea unor.

Promovarea imaginii scolii scoala prin realizarea asistentelor de catre conducerea scolii, dintre cadrele didactice navetiste(27 cadre didactice şi secretara)-(restrictii in organizarea orarului,programului de activitati extrascolare, activitati metodice,alte activitati) 14 cadre didactice(32%) incadrate la 2 sau mai multe. 1.3 Elevii au dreptul sa ia pozitie/sa semnaleze conducerii scolii orice forma de tensiune create de un cadru didactic in timpul procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la cunostinta conducerii scolii prin liderul clasei. 1.4 Elevii pot initia si organiza activitati extracuriculare, cu acordul prealabil al conducerii scolii 1. Promovarea imaginii instituţiei. este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional. Activitățile extrașcolare. sprijină promovarea imaginii oricărei instituții. Promovarea imaginii scolii în comunitate prin participare si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare. 6.3.a promovarea imaginii scolii - referat florina 0 Promovarea imaginii scolii în comunitate prin participare si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare. 6.3.a. Participarea la olimpiadele scolare

O2 Cresterea populatiei scolare prin promovarea imaginii şcolii, prin: - realizarea unor pliante cu oferta scolii; - realizarea unor activitati extrascolare cu implicarea parintilor; - redactarea în continuare, a revistei scolii. În cadrul Scolii Gimnaziale IULIA HĂLĂUCESCU, Comuna Tarcău, functioneaza comisia d Promovarea imaginii școlii în comunitate; Diversificarea și proiectarea realistă a resurselor bugetare pentru susținerea unei activități orientată către satisfacția beneficiarilor educaționali . Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de către cadrele.

-promovarea imaginii scolii prin participare la olimpiade, competitii sportive, reviste scolare. Presedintele consiliului elevilor. Diversificarea ofertei de activitati extrascolare pentru timpul liber. Stimularea performantelor si prevenirea esecului scolar-popularizarea in randul elevilor a retelei de licee, grupuri scolare, colegii, etc.. Promovarea imaginii scolii în comunitate prin participare si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare. 6.3.a. Cadrul didactic și elevii clasei, datorită nivelului ridicat al cunoaşterii activităţii şcolii, sunt vectori de imagine pentru organizaţie scolii permanent Directori Reprez. ai instituțiilor publice 3. - asigurarea transparenței necesare participării responsabile a tuturor membrilor în structuri parteneriale, conducerea locala, părinți permanent Directori Reprez. ai instituțiilor publice 4. - promovarea imaginii instituțional promovarea imaginii instituției şi creşterea prestigiului şcolii astfel încat să fie limitate consecintele negative ale izolarii minorilor si tinerilor de comunitate si incurajarea tuturor celor care doresc sa-si schimbe comportamentul anti social, prin conferirea de utilitate timpului petrecut in detentie, prin identificarea si. promovarea in mod activ si atractiv a imaginii scolii prin activitati la care sa fie invitati reprezentanti ai comunitatii. - existenta programului de guvernare care prevede dotarea cu calculatoare a unitatilor scolare; Amenintari

Promovarea imaginii scolii scoala prin realizarea asistentelor de catre conducerea scolii, dintre cadrele didactice navetiste(27 cadre didactice şi secretara)-(restrictii in organizarea orarului,programului de activitati extrascolare, activitati metodice,alte activitati) 14 cadre didactice(32%) incadrate la 2 sau mai multe. Ţinta 5.Promovarea imaginii unităţii şcolare în comunitate prin activităţi specifice O.1. Stimularea diverselor competiţii O.2. Promovarea, prin intermediul site-ului şcolii a exemplelor de bună practică O.3. Participarea elevilor la activităţile derulate în cadrul ansamblului Nunta Zamfirei, Livezile O.4 Crestera capacitatii financiare a scolii prin diversificarea cailor de realizare a veniturilor proprii, extrabugetare prin implicarea membrilor sai in activitati de impact pentru viata scolii ( proiecte educationale, Ziua scolii, saptamana absolventilor) PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII IN COMUNITATEA LOCALA. An scolar 2006-2007

Itsy Bitsy premiaza oamenii care sustin dezvoltarea armonioasa a copiilor, prin activitati extrascolare, menite sa completeze cu succes educatia celor mici. Liderii anului 2017 in Activitati Extrascolare sunt cei care le ofera copiilor sansa de a-si descoperi pasiunile si de a incerca altfel de experiente decat ce primesc din scoli. Sunt cei care slefuiesc talentele Continuă lectura Gala. activitati extrascolare, parteneriate si colaborari. 4 . 7 3.2. Realizarea promovarea imaginii 6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. prin tinuta,comportament si vocabular, sa creeze o impresie frumoasa despre unitate in fata interlocutorului

Promovarea imaginii scolii la nivel local si regional ; Dezvoltarea resurselor umane ale scolii prin dezvoltarea continua a personalului didactic si nedidactic. C. Activitati extrascolare cu continut educativ: - PROIECT COMENIUS 2009-2011-Cursuri de karat fiecare-. proiect de promovare a imaginii scolii. prin incheierea de parteneriate cu scoli gimnaziale O ortunitäti Participarea la programe ìi proiecte de interes judetean, national international: -Antrenarea elevilor in activitati scolare si extrascolare .pentru obtinerea de rezultate la nivel judetean si nationa - Promovarea ofertei scolii prin activitati specifice - zile/ore deschise, targuri, expozitii, prezentari in cadrul unor sesiuni de comunicari, zile metodice, simpozioane, articole, publicatii etc. 4 6.4 Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul. promovarea imaginii Colegiului National B.P.Hasdeu in relatia cu mass-media si comunitatea locala; sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; ocrotirea elevilor prin intermediul scolii, etc; promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice poporului roman, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social.

Video: Promovarea imaginii scolii Didactic

6.3. Promovarea imaginii unitatii de invatamant în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate in mediul scolar si in mediul online Activitati educative. La Liceul Teoretic Emil Racoviţă s-a desfăşurat o gamă diversă de activităţi educative şcolare şi extraşcolare, de diferite tipuri şi având forme de organizare diverse, în care au fost implicaţi atât profesorii diriginţi, cât si ceilalţi profesori, alături de elevii claselor V- XII, respectiv de. 15. Imbunatatirea imaginii scolii prin ambientizarea personalizata , aparitii in presa , pe site-uri educationale Consilier educativ Informatician Responsabili panouri Director Director adjunct Permanent 16. Optimizarea relatiei de comunicare cadre didactice - parinti Dirigintii Consiliul reprezentativ al parintilor Permanent 17

Competitia O activitate de succes in saptamana Scoala Altfel: Sa stii mai multe, Sa fii mai bun. Domeniul Cultural - Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Negrești. Domeniul Artistic - Școala Gimnazială Alexandra Nechita Vaslui. Domeniul Tehnic - Școala Gimnazială Horia Stamatin Bogdănești 6.3. Promovarea imaginii unitatii de învatamânt în comunitate prin participarea si rezultatele etevilor la olimpiade concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare realizate in mediul scolar, extrascolar si in mediul online 6.4 Realizarea/Participa rea la programe/activitati de prevenire si combatere a violentei s

Promovarea imaginii școlii - liceulmoisilbuzau

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 25 iunie 2014. M.Of.Nr.824 din 22 noiembrie 2011. M.Of.Nr.824 BIS din 22 noiembrie 2011. ORDI Nr. de înreg. 1420/19.10.2019 . Plan de marketing educational . Misiunea scolii: Misiunea scolii consta în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural si economic prin transformarea scolii într-un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitatii. Scoala trebuie sa adapteze permanent oferta de scolarizare la nevoile de calificare cerute de economie, administratie, viata. imaginii scolii in cadrul comunitatii locale 01.11.2017 ir , coordonator educativ si responsabil CEAC N ap n mass-media Site-ul scolii actualizat P 3 lan personalizat de colaborare cu familiile elevilor D ep rven i si combatere a comportament elor deviante C stea gradului de implicare a parintilor in viata scolii 15.11.2017 irig n N m aj o. Promovarea unui comportament preventiv responsabil, revenirea discriminarii si reintegrarea sociala a clasei sociale defavorizate. 17. ASOCIATIA POSITIVE LIFE , SIBIU: 297 /06.11.2013: Realizarea de activitati extrascolare in vederea dezvoltarii personale a elevilor si participarea acestora la workshop-uri cu caracter instructiv-educativ: 18 Archive for the 'Activitati extrascolare' Category Promovarea lucrărilor efectuate de copii, prin editarea revistei Suflet pur de copil. Cu ocazia sarbatoririi Zilei Internationale a Copilului, in cadrul Scolii nr. 55 a avut loc Serbarea Copilariei, prilej cu care elevii s-au jucat, au cantat, au dansat, au oferit demonstratii.

Comisia Promovarea imaginii scolii 2018-2019 Scoala

Promovarea Implicarea elevilor / Consiliul elevilor. Permanent. Elevi/ Nurnarul activitatllor . Fise de imaginii parintllor/ cadrelor Comitetul de parinti. Parin~i/ autoevaluare. scol ii. didactice in actiuni Consiliul profesoral Cadre didactice. de promovare a activitatilor scolil: proiecte, revista scolii. Dezvoltarea Marcarea prin. Sarbatoarea scolii-Ziua Liceului martie: cl. IX-XII: Resp. de comisii: 18. Promovarea imaginii liceului - ziua portilor deschise, participarea la targul educational: Sem. I/II. Mai 2018: cl.IX-XII: Prof. Geicu Lenuta: 19. PROGRAMUL '' Scoala altfel.Sa stii mai multe, sa fii mai bun !'' Tipurile de activitati care pot fi organizate

Liceul Teoretic Constantin Șerban, oferă un mediu educațional sigur, incluziv, atractiv, motivant și performant, urmărind pentru elevii săi atingerea următoarelor finalități: a învăța pentru o viață sănătoasă, a învăța pentru dezvoltare intelectuală și spirituală, a învăța pentru performanță, a învăța pentru evoluția profesională, a învăța pentru. Promovarea imaginii scolii prin organizarea de serbari, expozitii, panouri, pliante Perfectionarea activitatilor educative prin cresterea responsabilitatii invatatorilor, dirigintilor pentru educarea complexa a elevilor, schimb de experienta, lectii demonstrative, referate, dezbateri, noutati bibliografice Sept.2017 Permanent Directorii Sef.Com Batalionul 136 Geniu Apulum, din Alba Iulia, gazduieste saptamana aceasta o tabara militara pentru copii. Mai exact, 31 de elevi din Prahova vor afla cum se da desteptarea si cum se face inviorarea in armata, cum se arboreaza drapelul si cum se face instructia de front. In perioada 26-30 august, Batalionul 136 Geni 2. Extinderea seviciilor educationale ale scolii catre comunitate prin activitati de tip Scoala dupa scoala si de invatare pe tot parcursul vieţii; 3. Promovarea traditiilor naţionale prin activitati extrascolare derulate in contextul interculturalitatii europene; 4

Importanţa promovării pentru o organizaţi

4. activitate metodicÄ specialitatea postului cunostinte/abilitÄti de utilizare pc dove-dite prin adeverinte/certificate de formarea continua 5. recomandarea consiliului de administratie din care sÄ reiasÄ implicarea În pregÄtirea suplimentarÄ a elevilor, ïn promovarea imaginii scolii, Ïn consolidarea re-numelui, Ïn utlimii 5 ani; 6 4.Cresterea ofertei de activitati extrascolare, a ofertei de petrecere a timpului liber; SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 JEGALIA, COMUNA JEGALIA, JUDETUL CALARASI. 5.Construirea, promovarea si mentinerea imaginii scolii in contextul climatului concurential; 6.Crearea si amenajarea spatiului destinat activitatii educative pe baza cerintelor de. Comisii metodice și tematice 2018-2019. ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Nr. 882/06.09.2017 COMPONENȚA COMISIILOR METODICE ȘI TEMATICE Anul școlar 2018- 2019 Aprobata in C.A 07.09.2018 COMISIA PENTRU CURRICULUM ILIESCU Claudia - preşedinte PAHONTU Ana Maria - . Continue reading →

Persoane resursă pentru activităţi de educaţie prin cultur

Activitati Scolare si Extrascolare pressboxct

Promovarea Imaginii C. T. `Ioan Ciordas` Beius prin activitati educativ-instructive În şcoala noastră, tinerii sunt pregătiţi prin următoarele forme de învăţământ: gimnaziu - curs de zi. liceu - curs de zi: • filiera tehnologic. Activitatile extrascolare reprezinta o metoda simpla prin care micutii nostri pot deprinde zilnic numeroase abilitati: de comunicare, de dezvoltare personala si de formare a caracterului inca de la o varsta frageda. Reprezentantii ministerului Educatiei incurajeaza demararea unor astfel de activitati extrascolare, organizate atat cu clasa. Prin varietatea folclorului, copiii pot să cunoască ,să înţeleagă şi să preţuiască mai mult trecutul glorios al poporului nostru ,ocupaţia ,obiceiurile,sentimentele ,năzuinţele generaţiilor de ieri . Bibliografie: 1. Revista Învăţământul primar nr 3-4, 1999, Ed. Discipol. 2 Activitatile extrascolare reprezinta o metoda simpla prin care micutii nostri pot deprinde zilnic numeroase abilitati: de comunicare, de dezvoltare personala si de formare a caracterului inca de la o varsta frageda. Reprezentantii ministerului Educatiei incurajeaza demararea unor astfel de activitati extrascolare

Informare - Liceul Teoretic Jean Monne

 1. istrative, organizarii 2. Implicarea parintilor si comunitatii locale in activitatile scolare si extrascolare ale Scolii GimnazialeTUDOR ARGHEZI, Pitesti ; 3. Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale TUDOR ARGHEZI, Pitesti secretariat scolii programul de activitati al.
 2. Promovarea imaginii scolii in comunitate prin participarea si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare. 10.3. Realizarea/participarea la programe/activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor deviante in mediul scolar, familie si societate
 3. 2. Implicarea parintilor si comunitatii locale in activitatile scolare si extrascolare ale Scolii Gimnaziale Tureac ; 3. Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale Tureac I. DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA, RELATII SISTEMICE OBIECTIVE 1. Cresterea eficientei functiilor manageriale si distribuirea acestora; 2

Plan Managerial Al Activitatilor Educative an Scolar 2009

Promovarea imaginii serviciului alternativ creat în exterior, sensibilizarea opiniei publice, atragerea de sponsori şi parteneri, informarea comunităţii, promovarea bunelor practici în vederea producerii efectului de multiplicare ; Administrarea bunurilor imobile şi mobile. VII. ORGANIZAREA PROGRAMULUI SD Promovarea imaginii unitatii scolare pe plan local, judetean, national; Plan de activitati scolare si extrascolare care au drept scop dezvoltarea potentialului creativ al elevilor An scolar Asigurarea echităţii şi egalităţii şanselor prin promovarea strategiei fundamentate pe filozofia educatiei pentru toti ş Promovarea imaginii scolii prin organizarea de serbari, expozitii, panouri, pliante Perfectionarea activitatilor educative prin cresterea responsabilitatii invatatorilor, dirigintilor pentru educarea complexa a elevilor, schimb de experienta, lectii demonstrative, referate, dezbateri, noutati bibliografice Sept.2015 Permanent Directorii Sef.Com Promovarea educației diferențiate prin adaptarea demersului instructiv-educativ la nevoile imediate și de perspectivă ale elevului. 02. Promovarea imaginii şcolii pe plan local, județean. Informații utile Covid19. activitățile extrascolare: • 31 octombrie - 1 noiembrie - Zilele şcolii. Activitati scolare si extrascolare an scolar 2019-2020 Decembrie 2019 cu bucurii - clasa a IV-a E. 13 Noiembrie 2019 - Ziua Liceului. Un targ magic pentru copiii de la MagiCamp - promovarea imaginii şcolii prin intermediul activităţilor propuse; - implicarea elevilor în acțiuni extracurriculare de cunoaștere, înţelegerea fenomenelor.

Proiect educational pe aripi de primavara gradinit

 1. Preocuparea constanta a cadrelor didactice pentru promovarea pozitiva imaginii scolii. Stimularea participarii elevilor la activitatile scolare si extrascolare ( olimpiade scolare, concursuri, simpozioane, sesiuni de comunicari stiintifice ); Dezvoltarea personalitatii copiilor prin activitati extracurriculare. Director
 2. Promovarea imaginii scolii prin organizarea de serbari, expozitii, panouri, pliante Perfectionarea activitatilor educative prin cresterea responsabilitatii invatatorilor, dirigintilor pentru educarea complexa a elevilor, schimb de experienta, lectii demonstrative, referate, dezbateri, noutati bibliografice Sept.2016 Permanent Directorii Sef.Com
 3. raport privind activitatile educative extrascolare si extracurriculare desfasurate la nivelul scolii gimn.nr.28 galati an scolar 2018-2019 consiliul profesoral - 26.ix.201
 4. -documente cu programele de pregatire suplimentara, liste cu elevii participanti la concursuri si olimpiade sau alte activitati extrascolare si extracurriculare, copii dupa diplome, fotografii, copii de pe articole si publicatii, materiale prezentate in cadrul unor evenimente etc. - Promovarea imaginii instituției în comunitate prin.
 5. Esential in EDUCATIE - Esential in EDUCATIE - Promovarea imaginii scolii GRUPA FURNICUTELOR GRUPA MICA Am dori sa ne cunoasteti si pe noi, copii veseli si zglobii de la grupa mica, prin povestea spusa de educatoarele noastre, d-na Zota Florentina si d-na Neagoe Tatiana: A fost odata ca niciodata,/ Anul acesta scolar, nu altadata,/ O grupa de.
 6. • Dezvoltarea competentelor de citit si scris in cadrul activitatilor scolare si extrascolare prin activitatile: - consilierea 100% a elevilor prin activitati de OSP; - promovarea ofertei educationale prin site, TV on line, Ziua usilor deschise; insertiei scolare. imaginii scolii. Baza de date a absolventilor. 24. OBIECTIV GENERAL 8.

Promovarea valorilor standard : demnitate, egalitate

- Actiuni de marcheting prin recomandarea spre vanzare a acelor produse care urmaresc nevoile clientilor astfel - Promovarea imaginii companiei si a produselor comercializate prin participarea la diferite activitati (prezentari, expozitii si demonstratii). - lntrepinderea de activitati care sa genereze profit si sa mentina profit 1. Construirea si promovarea imaginii scolii in contextul climatului de descentralizare si autonomie institutionala. 2.Reconsiderarea managementului la nivelul scolii in perspectiva egalizarii sanselor precum si imbunatatirea calitatii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor si indeplinirea lor Domenii Activitati Responsabili Ter men Indicatori de performanta 1.CURRICU LUM 1.Participarea elevilor la concursuri scolare ***** 2.Participarea elevilor la consursuri extrascolare,conform CAES,CAEJ,CAER si CAEN ***** 3.Participarea elevilor la competitii sportive 2.Promovarea imaginii scolii ***** 3.Organizarea de programe specifice. 4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri . 5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţional 1. promovarea imaginii scolii si stimularea creativitatii elevilor. 2. facilitarea comunicarii interpersonale. 2. formarea deprinderilor si identificarea abilitatilor de lucru in echipa, prezentarea produselor realizate de elevi. 3. integrarea elevilor prin promovarea diversitatii culturale, sociale si cultivarea respectului fata de ceilalti

Easy Booking · Free Cancellation · Private Travel Deal

Unul dintre obiectivele proiectului a fost atragerea elevilor catre scoala prin activitati extrascolare. Astfel, a fost valorificat subsolul cladirii, cu o suprafata utila de peste 2.400 mp, unde au fost create sali pentru activitatile recreative (box, tenis de masa, fitness, biliard) si pentru cluburile vocationale: muzica, foto, teatru, sala. Implicarea activa a parintilor in activitatile scolii. Promovarea imaginii publice a institutiei. Nr. crt. ACTIVITATI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE PERFORMANTA/REALIZARE INSTRUMENTE/RESURSE OBS. 1. Colaborarea cu Primaria sectorului 5 si Consiliul local prin reprezentantii acestora in CA al scolii si/sau prin audiente programate cu primaru motivarea elevilor, sustinerea materiala a elevilor cu probleme speciale, promovarea elevilor din Scoala Gimnazialä nr. 2 Videle, promovarea imaginii scolii romanesti in general, si a Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle, in mod special, prin activitati: a)Sustinerea unitatii de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala, d PROMOVAREA IMAGINII SCOLII, PARTENERIATE CU ALTE SCOLI, CU AUTORITATI SI INSTITUTII PUBLICE. II.1. Obiectiv: 1. Cresterea numarului de membrii activi ai asociatiei. 2. Participarea activa in cadrul sedintelor cu parintii din scoala si promovarea obiectivelor asociatiei Voluntaria Promovarea si apararea, in cadrul scolii a drepturilor elevilor stabilite prin legislatia antidiscriminare vizand implementarea principiilor scolii incluzive in vederea asigurarii unui climat de viata sociala armonios, linistit, sanatos si sigur pentru intreaga populatie scolara, conform standardelor europene

I-IV. - Activitati desfasurate in saptamana 7-11 apilie- cls. V-VIII. - Vineri, 21 februarie 2014 la Şcoala Gimnazială Gheorghe Tatarascu s-a organizat Ziua Porţilor Deschise. In scoala au avut loc diferite activitati si vizite ale preşcolarilor, părinţilor şi celor interesaţi de oferta educaţională a şcolii prof. Domide Alina - cls. a XII-a B În decursul semestrului II din anul scolar 2012-2013 avand calitatea de profesor diriginte la clasa a XII-a B am derulat urmatoarele activitati extrascolare impreuna cu elevii: - Aprilie - Participare la Balul Majoratului - Mai - Organizarea Banchetului de Absolvire a claselor a XII-a - monitorizeaza activitatea Comisiei de promovarea imaginii scolii si a ofertei educationale in afara unitatii din partea CA - monitorizeaza Comisia de acordare a burselor si asistenta sociala din partea CA -se preocupa de initierea de proiecte si programe educative scolare si extrascolare RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI SEMESTRUL I AN SCOLAR 2012-2013 Aprobat in sedinta Consiliului profesoral din data de 13 .02.2013 Olimpiade si concursuri scolare S-au desfasurat etapele pe scoala ale olimpiadelor de : Matematica -40 elevi calificati pentru faza locala Fizica - 1 elev calificat faza judeteana activitati extrascolare Intreaga activitate scolara si extrascolara a urmarit in principal cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant prin activitatile desfasurate cu prescolarii si cadrele didactice, prin formele de parteneriat cu reprezentanti ai comunitatii locale, agenti economici

Sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare inclusiv angajarea unor profesori/educatori pentru studierea/aprofundarea unor discipline din / in afara programei scolare la cererea parintilor copiilor din scoala 179; 3. Realizarea unei pagini web personalizata scolii 179, unde sa comunicam cu elevii,parintii si profesorii scolii 4 Promovarea imaginii publice a scolii. Colaborarea cu Primaria Modelu pentru finantarea si derularea proiectelor initiale: Directorul: Permanent: Intalnirile directorului cu reprezentantii PM: PDI: Incheierea parteneriatelor cu institutii si organizatii locale/judetene/natinale in vederea colaborarii pentru activitati extrascolare: Directorul

Promovarea imaginii scolii 2021 — evaluarea in

promovarea imaginii scolii; educatia in familie. cei sapte ani de acasa! educatie fara frontiere - scoala altfel! scoala de acasa! proiecte an scolar 2020-2021. evaluare in invatamantul online - editia 202 Cresterea prestigiului scolii si a atractivitatii ei în rândul familiilor din perimetrul scolii noastre se datoreaza transparentei manageriale, a întelegerii conducerii scolii fata de problemele ridicate de parinti, se datoreaza numeroaselor activitati scolare si extrascolare pe care le organizeaza scoala. În urma încheierii lucrarilor de. Promovarea imaginii scolii prin organizarea de serbari, expozitii, panouri, pliante Perfectionarea activitatilor educative prin cresterea responsabilitatii invatatorilor, dirigintilor pentru educarea complexa a elevilor, schimb de experienta, lectii demonstrative, referate, dezbateri, noutati bibliografice Sept.2012 Permanent Directorii Sef.Com

Ținte și obiective strategice Scoala Gimnaziala Vistea