Home

Consiliul uniunii europene

Consiliul Uniunii Europene - Consiliu

Consiliul European Consiliul Uniunii Europene Închidere. Exprimați-vă părerea! Ne-am bucura să aflăm ce credeți despre site-ul nostru. Feedbackul dvs. este foarte important pentru noi și ne va ajuta să îmbunătățim, în viitor, experiența dvs. de utilizare. Vă. Consiliul Uniunii Europene își are ca prim loc de întâlnire sediul de la Bruxelles, iar ca al doilea loc, Strasbourg. Puteri și îndatoriri. Consiliul joacă un rol-cheie în domeniile de integrare europeană în care procesul decizional are loc la nivel interguvernamental Consiliul Uniunii Europene Prezentare generală Rol : reprezintă guvernele statelor membre ale UE, adoptă legislația europeană și coordonează politicile U

Consiliul Uniunii Europene - Wikipedi

Consiliul Uniunii Europene coordonează politicile economice ale statelor membre (articolul 121 din TFUE) și, fără a aduce atingere competențelor Băncii Centrale Europene, ia decizii politice în domeniul monetar. Membrilor Eurogrupului li se aplică norme speciale, aceștia alegându-și un președinte pentru un mandat de doi ani și. Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili agenda politică a Uniunii. Acesta reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările UE.. Consiliul European este una dintre cele 7 instituții oficiale ale Uniunii. El se prezintă sub formă de summituri (de obicei, trimestriale) ale liderilor statelor membre, prezidate de un președinte permanent

Consiliul European reprezintă acum conferința la nivel înalt (summit) a șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene. Primul dintre aceste summituri europene a avut loc la Paris în 1961, ele devenind tot mai frecvente începând din 1969. La summitul european de la Paris din februarie 1974 s-a hotărât că.

Consiliul Uniunii Europene Uniunea European

 1. Site-ul oficial al Uniunii Europene . Despre UE . Informații succinte despre UE: instituții,organisme, țări, simboluri, istorie, fapte și cifre. Versiunea ușor de citit Consiliul European. Consiliul Uniunii Europene. Președinția Consiliului UE
 2. Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene si Consiliul Europei.Chiar daca denumirile acestor institutii europene suna cam la fel, generand confuzie in randul sutelor de milioane de locuitori ai batranului continent, ele au componenta, misiune si obiective cu totul diferite iar noi ar trebui sa le intelegem si sa ne obisnuim cu ele
 3. istrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate
 4. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292, coroborat cu articolul 153 alineatul (2) și cu articolul 153 alineatul (1) litera (j), având în vedere propunerea Comisiei Europene, 9106/21 DD/ban
 5. Adoptarea legislaţiei europene. Elaborarea şi adoptarea legislaţiei europene implică 3 instituţii: Parlamentul European, care reprezintă cetăţenii UE şi este ales direct de către aceştia; Consiliul Uniunii Europene, care reprezintă statele membre. Preşedinţia Consiliului este deţinută, prin rotaţie, de statele membre
 6. iştrii de resort (

Consiliul Uniunii Europene este responsabil de coordonarea politicilor statelor membre în domenii specifice, cum ar fi: - politicile economice și bugetare: Consiliul coordonează politicile economice și bugetare ale statelor membre în vederea consolidării guvernanței economice în Uniunea Europeană, monitorizează politicile bugetare ale acestora și consolidează cadrul bugetar al. Translations in context of CONSILIUL UNIUNII EUROPENE in Romanian-English from Reverso Context: Această strategie a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene în decembrie 20092009/C 321/01.. Consiliul European este o instituție a Uniunii Europene.Este format din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii, Președintele Comisiei Europene și Președintele Consiliului European, actualmente Charles Michel. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, actualmente Josep Borrell, participă de asemenea la întruniri fără drept. Președinția română a Consiliului Uniunii Europene în 2019 a fost prima președinție a Consiliului Uniunii Europene asigurată de România. În perioada mandatului României s-au desfășurat alegeri pentru Parlamentul European.. Președinția română a urmat președinției austriece a Consiliului Uniunii Europene, care a început la 1 iulie 2018 și a precedat președinția finlandeză. Prezentarea bilanțului Președinției române a Consiliul Uniunii Europene în plenul Parlamentului European Alexandru Stefan iulie 16, 2019 iulie 18, 2019 iulie 16, 2019 iulie 18, 2019 708

Consiliul Uniunii Europene Articol principal: Consiliul Uniunii Europene . Consiliul Uniunii Europene (informal cunoscut sub numele de Consiliul de Miniștri sau doar Consiliul) este un organism care deține competențe legislative și unele puteri executive limitate și, prin urmare, este principalul organism decizional al Uniunii Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este exercitată pentru o perioadă de 6 luni, prin rotație, de fiecare Stat membru. Prin definiție, Președinția trebuie să fie neutră și imparțială pe perioada exercitării mandatului; prin urmare, ea nu poate favoriza propriile opțiuni de politici și nici pe cele ale unui alt Stat membru Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) Agent contractual : 27/08/2021 - 23:59: Consilier juridic: FG IV : Bruxelles (Belgia) (CINEA) Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu : Agent contractual : 27/08/2021 - 23:5

Consiliul Uniunii Europene Fișe descriptive despre

Consiliul UE a aprobat luni concluzii care stabilesc prioritățile Uniunii Europene în cadrul celei de a 76-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite (septembrie 2021 - septembrie 2022) Președinția Consiliului Uniunii Europene este responsabilă de funcționarea Consiliului Uniunii Europene.Se rotește între statele membre ale UE la fiecare șase luni. Președinția Consiliului nu este deținută de o persoană individuală ci este exercitată de guvernul unui stat membru

Ce orașe din UE vor concura cu Bucureștiul pentruUniunea europeana

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Alături de Parlamentul European, Consiliul este instituția care adoptă legislația UE prin regulamente și directive și pregătește decizii și recomandări neobligatorii. În domeniile sale de competență, Consiliul ia decizii cu majoritate simplă, majoritate calificată sau prin. politicile europene. A nu se confunda cu: Consiliul European - altă instituţie a UE, în cadrul căreia şefii de stat şi de guvern se reunesc de aproximativ 4 ori pe an pentru a discuta priorităţile politice ale Uniunii Consiliul Europei - instituţie care nu face parte din UE. Rol 1. Adoptă legislaţia europeană. 2 10046/5/20 REV 5 RD/ca/neg ECOMP.2.A RO Consiliul Uniunii Europene Bruxelles , 4 decembrie 2020 (OR. en ) 10046/5 / 20 REV 5 (ro) RESPR 51 FIN 52 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 30 aprilie 2010 (OR. fr) 9231/10 CO EUR-PREP 18 POLGEN 65 AG 13 ECOFIN 233 UEM 161 SOC 308 COMPET 126 RECH 152 ENER 129 TRANS 116 MI 124 IND 58 EDUC 86 ENV 251 AGRI 152 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Secretar General al Comisiei Europene semnat de către dl Jordi AYET PUIGARNAU, director Data primirii: 29. Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene. Stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE, împreună cu Consiliul și Parlamentul. Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către Parlament și Consiliu. Controlează cheltuielile, care sunt verificate de Curtea de Conturi. Garantează respectarea legislației U

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a, având în vedere propunerea Comisiei Europene, având în vedere aprobarea Parlamentului European (1) 1 Consiliul Uniunii Europene Conform Tratatului asupra UE, Consiliul Uniunii Europene reprezintă interesele statelor membre (spre deosebire de Parlament, care reprezintă interesele cetatenilor Uniunii) şi este compus din reprezentanŃi ai guvernelor statelor membre (motiv pentru care a fost numit si Consiliul de Miniştri), având atât putere legislativă cât şi executivă sunt membre ale Uniunii Europene (text codif icat) PARL AMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul pr ivind funcționarea Uniunii Europene, în special ar ticolul 207 alineatul (2), având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,.

Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniștri) Consiliul Uniunii Europene este unul din organele cu putere de decizie ale UE. Este deci o parte componentă a puterii legislative, a cărei structură se aseamănă cu cea a unui sistem bicameral. Consiliul UE reprezintă statele membre în procesul legislativ, fiind alcătuit în funcție de. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 26 iunie 2006 10117/06 . 2 Strategia de Dezvoltare Durabil ă a UE revizuit ă.

Consiliul European Uniunea European

Consiliul European Fișe descriptive despre Uniunea

 1. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 3. COMISIA EUROPEANĂ 4. PARLAMENTUL EUROPEAN. CONSILIUL EUROPEAN. Această instituţie reprezintă principalul instrument de formulare a principiilor, direcţiilor şi strategiilor de integrare a Uniunii. Ea este forul decizional ultim în care sunt negociate modificări ale tratatelor şi sunt semnate şi ratificate.
 2. istrii din statele membre pentru a adopta acte legislative si pentru a coordona politicile europene
 3. iştri din statele membre, activitatea din cadrul Consiliului reprezintă mare parte din sarcinile lor. Şi pentru că ei nu pot sta decât pentru o scurtă perioadă la Bruxelles, ei au nevoie de sprijin: Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) cu sediul la Bruxelles, compus din.

Președinția Consiliului UE - Consiliu

Sistemul de vot al Consiliului Uniunii Europene . ISTORIC. Consiliul de Ministri este una din primele institutii ale Uniunii Europene, fiind prevazut in planul Jean Monnet (declaratia ministrului de externe francez, Robert Schuman) din 9 mai 1950 si creat prin Tratatul semnat la Paris la 18 aprilie 1951 de cei sase membri ai Comunitatii Economice a Carbunelui si Otelului (Belgia, Luxemburg. Am convingerea că eforturile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene reprezintă o bază consistentă pentru continuarea avansării agendei europene în perioada următoare și urez succes Președinției finlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Mulțumesc pentru sprijinul dvs. în aceste șase luni, pentru buna cooperare și.

Site-ul oficial al Uniunii Europene Uniunea European

 1. 2. împarte autoritatea în domeniul bugetar cu Consiliul Uniunii Europene, prin urmare poate modifica cheltuielile bugetare. În ultimă instanţă, adoptă bugetul în întregime; 3. exercită un control democratic asupra Comisiei. Aprobă desemnarea membrilor Comisiei şi are dreptul de a cenzura Comisia
 2. În acest episod mi-am propus să clarificăm ce este și ce nu este Consiliul Uniunii Europene. Dacă tot îi deținem președinția rotativă, măcar să înțelegem ce.
 3. Verificați traducerile Consiliul Uniunii Europene în engleză. Vizionați exemple de traducere Consiliul Uniunii Europene în propoziții, ascultați pronunția și învățați gramatica
 4. CONSILIULUNIUNII EUROPENE Desen: Andreea Chisăliță, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, Suceava http://ec.europa.eu/romania/focus/140610_castigatori
 5. ării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați, precum și prin creșterea implicării cetățenilor, și în special a tinerilor, în dezbaterile europene
 6. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Priorități și evenimente. România își propune derularea unei președinții eficiente, orientată spre rezultate. Activitatea noastră se va înscrie într-un efort coerent de urmărire a obiectivului de consolidare a UE

-Consiliul Uniunii Europene şi-Comisia Europeană. În general, Comisia Europeană propune proiecte legislative noi, dar Consiliul şi . Parlamentulsunt cele care le adoptă. În anumite situaţii, Consiliul poate hotărî singur. Există şi . alteinstituţii care au un rol specific în acest proces CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE. PRESEDENTIA. 1. Compozitie. Consiliul este format din cate un reprezentant din fiecare stat membru la nivel ministerial abilitat sa angajeze guvernul statului respectiv . Apartine fiecarui stat membru de a stabili lista celor pe care, conform criteriilor proprii, ii considera abilitati sa-l. 1. Istoricul Uniunii Europene 4 2. Istoricul Consiliului de Ministrii ( Consiliul Uniunii Europene) 11 Sectiunea a II-a 12 Delimitari conceptuale 12 1. Institutiile comunitare 12 2. Organele comunitare 13 3. Principiile care guverneaza activitatea institutiilor comunitare 15 A. Principiul autonomiei de vointa 15 B. Principiul atribuirii de. UNIUNII EUROPENE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/389RO. Parlamentul European, Consiliul și Comisia proclamă în mod solemn textul următor ca fiind Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a prezentat la 20 iunie 2018, în cadrul şedinţei plenare a Camerei Deputaţilor şi Senatului, stadiul procesului de pregătire și temele de interes ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care țara noastră îl exercită în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019

Stii care este diferenta dintre Consiliul Europei si

Consiliul Uniunii Europene, care reprezinta pe fiecare din statele membre. Comisia Europeana, care cauta sa sustina interesele Uniunii Europene ca un intreg. Acest triunghi institutional produce politicile si legile (directive, regulamente si decizii) aplicabile la nivelul intregii Uniuni Europene Consiliul Afacerilor Generale al Uniunii Europene (CAG) a fost, marți, primul eveniment important al preşedinţiei României, iar şedinţa miniştrilor afacerilor externe din UE a fost condusă de George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene.Dar ce este, de fapt, Consiliul Uniunii Europene, a cărui preşedinţie o deţine România până la finalul lunii iunie

Consiliul Uniunii Europene a aprobat regulamentul de instituire a Centrului Cyber la Bucureşti. Stiri. 10 nov. 2020. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la bugetul multianual pentru 2021 - 2027. Stiri. 14 iul. 2020 Dreptul Uniunii Europene. Stefan Paun. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Dreptul Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene, denumit şi Consiliul de Miniştri sau Consiliul, este principalul factor de decizie al Uniunii Europene care reprezintă interesele statelor membre. Este alcătuit din reprezentanţi la nivel ministerial ai fiecărui stat membru, abilitaţi să negocieze şi să ia hotărâri ce angajează guvernele respective Această fișă informativă descrie competențele Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), compusă din două instanțe, Curtea de Justiție propriu-zisă și Tribunalul, și prezintă diferitele căi de atac, conform celor stabilite la articolul 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 251-281 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), articolul.

Consiliul Uniunii Europene a dispus luni o serie de noi măsuri preventive care iau în considerare ultimele evoluții în răspândirea coronavirusului (Covid-19), precum și avize medicale actualizate din partea experților, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro în care sunt anunțate măsuri precum reducerea numărului de reuniuni și restrângerea dimensiunii delegațiilor. Drepturile din cadrul Uniunii Europene dreptului uniunii europene tratatul de la lisabona intrat în vigoare la decembrie 2009, în urma ratificării de cătr

Consiliul Uniunii Europene , Drept Comunita

Energie - Consiliu

Consiliul Uniunii Europene, ( Consiliul de Ministri), coordoneaza activitatile Uniunii Europene, obiectivul principal fiind crearea unei piete unice, spatiu fara frontiere interioare, conform celor 'patru libertati': libera circulatie a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor, la care se adauga punerea in circulatie a monedei. 1.Aspecte generale asupra institutiilor Comunitatilor Europene Constructia europeana a fost marcata,pana la intrarea in vigoare la 1 noiembrie 1993 a Tratatului asupra Uniunii Europene,de o juxtapunere,pe de o parte,a institutiilor comunitare insarcinate cu probleme economice in cadrul punerii an aplicare a celor trei Tratate constitutive si,pe de alta parte,a mecanismelor de cooperare.

Consiliul Uniunii Europene Miniștrii din statele membre ale UE se reunesc în cadrul Consiliului pentru a discuta, modifica și adopta acte legislative și pentru a coordona politici. Ei sunt abilitați să angajeze guvernelor lor în îndeplinirea acțiunilor asupra cărora s-a convenit în cadrul reuniunilor Consiliului consiliul uniunii europene nopti de vama; uniunea europeana si romania - www.europeana.ro; arhivă blog 2010 (1) noiembrie (1) tratatele uniunii europene. istoria uniunii europene. cele 4 libertati de circulatie in uniunea europeana. spatiul schengen. fonduri europene.

Consiliul Uniunii Europene

Video: Instituţii şi organisme ale UE Uniunea European

Consiliulul UE - Prezentare consiliul uniunii europene

(a) pregatirea si asigurarea continuitatii reuniunilor Consiliului European, inclusiv coordonarea tuturor lucrarilor pregatitoare, coordonarea generala a politicilor, a problemelor institutionale si administrative, a dosarelor pe orizontala care afecteaza mai multe politici ale Uniunii si a oricarui dosar care i-a fost incredintat de Consiliul. În cadrul Uniunii Europene: Consiliul European, defineşte priorităţile şi direcţiile politice generale (art.13/ Tratatul de la Lisabona, 2007), compus din ș efii de stat sau de guvern ai statelor membre [1].. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul Miniştrilor), exercitând competenţele legislative şi bugetare, format din reprezentan ț i la nivel ministerial ai fiecărui stat. Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni Directiva privind drepturie de autor, ce presupune, între altele, că platformele online sunt responsabile pentru conţinutul încărcat de utilizatori, iar jurnaliştii trebuie să primească o cotă-parte din toate veniturile legate de drepturile de autor obţinute de editorii lor

Acest proiect trateaza Consiliul Uniunii Europene. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: bica gheirghe Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca Pe timbrul emisiunii de mărci poștale, cu valoarea nominală de 5 lei, este ilustrat logo-ul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, rezultat în urma unui concurs de creație câștigat de Ioan Dobrinescu, un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din București Acest referat descrie Consiliul Uniunii Europene. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daniela Cotoara Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

Integrare Europeana | Comuna Letcani

Publicații - Consiliu

 1. Construcția Uniunii Europene este marcată de procese de integrare complexe, însă această secțiune va puncta doar momentele cele mai importante pentru procesul integrării europene, începând din anii 1950 și mergând până în perioada prezentă, când ratificarea Tratatului de la Lisabona va marca aprofundarea Uniunii
 2. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de către fiecare stat membru al Uniunii Europene, conferă tuturor copiilor dreptul de a participa, de a fi consultaţi cu privire la deciziile care îi privesc şi de a fi ascultaţi
 3. Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Uniunii Europene reprezintă guvernele țărilor UE. Miniștrii din toate țările UE se reunesc în cadrul Consiliului pentru a discuta chestiuni legate de UE și a adopta decizii privind politicile și legislația UE. Miniștrii se reunesc în funcție de tema aflată în discuție

Ce este Consiliul Uniunii Europene - Președinția României

 1. Coronavirus - Important information. NEW - updated 08/06/2021: EPSO is constantly monitoring the evolution of the coronavirus COVID-19. Due to the unpredictability of the situation, EPSO is still following all appropriate precautionary measures in line with the instructions and guidelines provided by the EU institutions and national.
 2. Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 octombrie 2019 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2019/0240 (NLE) XT 21054/19 BXT 74 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Subiect: Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomic
 3. Miniştrii de Externe din ţările Uniunii Europene s-au pronunţat, vineri după-amiază, în favoarea impunerii de sancţiuni Belarusului, în contextul acţiunilor de reprimare produse după scrutinul prezidenţial contestat puternic de opoziţie, afirmă oficiali UE citaţi de AFP şi de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax
 4. Etichetă: Consiliul Uniunii Europene RISIPITORII. Senatul a fost LOVIT crunt de CRIZA financiară deși BUGETUL este dublu față de anul trecut. De unde vor să ia BANI pentru DEPLASĂRI. 21 octombrie 2018. Articole publicate cu eticheta Consiliul Uniunii Europene 24 august 2018
 5. arii, laboratoar
 6. În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, România va asuma, în premieră, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene, la fiecare șase luni. În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte.
 7. istraţia locală în afaceri europene şi managementul ciclului de proiect, implementat de Institutul European din România în colaborare cu human dynamics în anul 2003
50 Bani (Presidency of the Council of the European UnionBugetul Uniunii Europene - WikipediaDanemarca a preluat presedintia Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE - Translation into English

Începând cu 1 ianuarie 2019, România va asigura, pentru șase luni, Președinția Consiliului Uniunii Europene, un proiect de importanță majoră pentru întreaga societate, aflat în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe - Unitatea pentru Pregătirea Președinției României la Consiliul UE Consiliul Ecofin, impreuna cu Parlamentul european, pregateste si adopta in fiecare an bugetul Uniunii Europene. In ceea ce priveste moneda unica europeana, euro, ea nu am fost introdusa pana acum decat in 12 din cele 25 de tari membre ale Uniunii La nivelul Uniunii Europene, bazele actualei cooperări interparlamentare au fost stabilite în anul 2004, prin adoptarea de către Conferința Președinților de Parlamente din statele membre ale UE a Documentului de orientare privind cooperarea interparlamentară în Uniunea Europeană, cunoscut și ca Orientările de la Haga (amendat la Lisabona în anul 2008)

Consiliul European - Wikipedi

Președinția română a Consiliului Uniunii Europene - Wikipedi

Concurs de creație a logo-ului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene/Romania's EU Council Presidency Logo Competition. Începând cu 1 ianuarie 2019, România va asigura, pentru șase luni, Președinția Consiliului Uniunii Europene, un proiect de importanță majoră pentru întreaga societate, aflat în coordonarea. Consiliul este principalul organism decizional al Uniunii Europene Ministrii din Statele Membre se reunesc in Consiliul Uniunii Europene. In functie de subiectele din agenda intalnirilor, fiecare tara va fi reprezentata de ministrul responsabil de acel domeniu (afaceri externe, finante, politica sociala, transporturi, agricultura, etc) De asemenea, în anexă se menţionează data desemnării de către Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Comitetul de sancţiuni. 27.7.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 195/75. Articolul 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2010 Consiliul si Parlamentul ulterior, pot aduce diferite modificari. Daca se ajunge in situatia in care Comisia, Consiliul si Parlamentul nu sunt de-acord, acestea trebuie sa ajunga la un numitor comun. Bugetul Uniunii Europene s-a dezvoltat pe perioada mai multor decenii, in ritmul evolutiei Uniunii Europene, asigurand finantarea programelor si.

U N I U N E A E U R O P E A NĂCine vor fi purtătorii de cuvânt pe durata preşedinţiei

Acasă - Președinția României la Consiliul Uniunii Europen

Constructia si extinderea Uniunii europene. 1.1.Preciz ari introductivePrin Comunitatile Europene, Comunitatea Europeana sau Uniunea Europeana se întelege, în limbajul comun, sistemul de integrare, initial a 6 state din Europa de Vest, structurat prin tratatele internationale constitutive si prin normele juridice elaborate de institutii.

Vizita elevilor LT “Pan Halippa” din or