Home

Legea cu privire la gaj si ipoteca

(2) Ipoteca este reglementată de prevederile generale cu privire la gaj, dacă prezenta lege nu prevede altfel. (3) Dacă unul din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabileşte alte prevederi decît cele stabilite de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional Ipoteca este reglementată de· prezenta lege şi de legislația cu privire la ipotecă. Prevederile prezentei legi nu se aplică ipotecii în cazurile expres stabilite de lege, precum şi în cazurile cînd legislaţia cu privire lai potecă prevede altfel. (3) Gajul bunurilor mobile are loc cu sau fără deposedarea de ele Ipoteca este reglementată de prezenta lege şi de legislaţia cu privire la ipotecă. Prevederile prezentei legi nu se aplică ipotecii în cazurile expres stabilite de lege, precum şi în cazurile cînd legislaţia cu privire la ipotecă prevede altfel. [Art.4 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574 cu privire la ipotec Ipoteca este reglementată de prevederile generale cu privire la gaj, dacă prezenta lege legea sau contractul de ipotecă nu prevede altfel. (2) Valabilitatea ipotecii depinde de valabilitatea obligaţiei garantate cu ipotecă. (3) Poate fi garantată cu ipotecă executarea obligaţiilor ce rezulta din contractul. Ipoteca este reglementată de prezenta Clauza cu privire la gaj poate fi inclusă în contractul din care izvorăşte obligaia ţ cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiei garantate prin gaj. [Art.13 completat prin Legea nr.163-XVI din 09.07.2008, în vigoare 01.08.2008].

cu privire la gaj - legis

(4 1) La stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă, precum şi la evaluarea funcţionarilor publici cu funcţii de control al activităţii de întreprinzător, se iau în considerare obiectivele şi indicatorii de performanţă, precum şi metodologia de stabilire a acestora, prevăzute la art. 31 2 din Legea nr. 131/2012. Odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Civil, s-a reglementat posibilitatea de a ipoteca constructii viitoare chiar si in situatiile in care Legea nr. 90/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare nu este aplicabila. Articolele 898, 899, 2380 si 2382 Cod Civil reprezinta principalele dispozitii de reglementare

Avocatii de la Tuca Zbarcea & Asociatii iti spun care sunt noutatile cu privire la instituirea ipotecii asupra unui bun, fie mobil sau imobil, ce aduce nou institutia perfectarii ipotecii si ce fel de creante sunt considerate a fi privilegiate. De asemenea, ei iti vor explica si care sunt noile reglementari referitoare la gaj sau dreptul de. Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a fost modificată semnificativ prin Legea nr. 285 din 2004, prin OUG nr. 123 din 2005, precum şi prin Legea nr. 329 din 2006, iar tu ai putea să te afli în situaţia de a le încălca acum. În ipoteza unei acţiuni pe cale legală, TPU.ro este obligat să furnizeze IP-ul.

IPOTECA, GAJUL SI PRIVILEGII MARITIME. I n plan international, sistemul de tip continental (civil law) si cel de tip anglo-saxon (common law) ofera solutii diferite cu privire la modalitatile de garantare a unei creante maritime, ceea ce determina un tratament diferit in cazul concursului de creditori. . Deosebirile dintre conceptia continental europeana, bazata pe principiul unicitatii. Modificări la Legea cu privire la ipotecă, propuse spre consultare. Notificarea privind ipoteca va fi considerată recepționată la data înmânării scrisorii cu valoare declarată.Ministerul Economiei a elaborat un proiect d Atunci când ipoteca priveşte o universalitate de creanţe, ea nu cuprinde pe cele născute din înstrăinarea bunurilor debitorului ca urmare a exercitării drepturilor unui terţ şi nici creanţele născute din contractele de asigurare încheiate de debitor cu privire la bunurile sale (art. 2399 noul Cod Civil) OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului - Legea bancara - aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile ulterioare si conform art. 2431 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata. 14. Prezentul contract este guvernat de legea romana. Litigiile de orice natura izvorat

La final, ținem să menționăm că după reformarea reglementărilor legale cu privire la gaj, prin Legea nr.173/2014, gajul mobiliar a devenit mult mai atractiv, inclusiv în raport cu ipoteca (a cărei reglementare rămâne încă nereformată), fiind un bun catalizator al accesului la credit și, respectiv, creșterii gradului de. Prezentul contract de ipoteca mobiliara constituie titlu executoriu conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului - Legea bancara - aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile ulterioare si conform art. 2431 din Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicata Art. 33 din legea cu privire la unele dispozitiuni pentru inlesnirea si refacerea creditului publicata in Monitorul Oficial din 20 Aprilie 1935, se abroga si se inlocuieste cu urmatorul text: Daca pentru o creanta garantata cu ipoteca, privilegiu sau gaj, s'a prevazut prin actul de creanta sau de constituirea garantiei, ca debitorul a subscris.

Astfel, potrivit art. 454 din Codul Civil şi art. 1 din Legea cu privire la gaj nr. 449/2001, gajul este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) poate pretinde satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul. 1) Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj; 2) Legea nr. 173 din 25 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative; 3) Rectificarea nr. 69 din 20 martie 2015 la Legea nr. 449-XV din 20 iulie 2001 cu privire la gaj; 4) Legea nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing; 5) Codul civil al Republicii Moldova PT Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII adoptat ă la 25.02.98 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.44-46/318 din 21.05.1998. TP 4 PT Legea cu privire la gaj nr. 449-XV, adoptat ă la 30.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.120/863 din 02.10.2001 a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; b) membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compani Legea Republicii Moldova cu privire la ipoteca nr.142-XVI din 26. 06.2008 Legea Republicii Moldova cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001 Legea Republicii Moldova cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 Legea Republicii Moldova securitatii si sanatatii in munca nr.143 din 05.08.2008 Legea taxei de stat, nr. 126-XII.

Contractul de gaj este un contract accesoriu. Spre deosebire de fideiusiune, care da nastere unor drepturi personale ale creditorului fata de fideiusor, contractul de gaj da nastere unui drept real cu privire la un bun, care confera creditorului un drept de preferinta la plata creantei din valoarea bunului gajat Conform art. 2.328 NCC, preferinta statului si a unitatilor adiministrativ-teritoriale, se supune legislatiei speciale. Cu toate acestea, NCC fixeaza si limitele in care legea speciala poate reglementa aceasta cauza de preferinta si anume interzicerea unei superioritati, caci asemenea preferinta nu poate afecta drepturile debandite anterior de care terti

Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-IV din 18 aprilie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2002, nr. 102, art.773. Legea Republicii Moldova cu privire la ipotecă nr.142-XVI din 26. 06.2008 Legea Republicii Moldova cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.200 Acest referat descrie Ipoteca in Republica Moldova. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte La data de 20.09.2000, intre SC A SRL si Bankcoop Barlad s-a incheiat o tranzactie cu privire la actul aditional nr. 181/22.01.1996, in care s-a facut referire numai la contractul de ipoteca nr. 108/17.01.1995, stabilindu-se ca D M sa achite suma de 3270 lei la data de 20.09.2000 si suma de 3263,55 lei la data de 20.10.2000 Conform art. 61 din Legea cu privire la gaj, creditorul gajist poate exercita drepturile de gaj doar în cazul în care debitorul nu a executat sau a executat în mod necorespunzător obligaţia garantată, ori o parte a acesteia, precum şi în alte cazuri prevăzute de contract. Creditorul gajist care intenţionează să-şi exercite dreptul.

LEXD

 1. (7), procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017 ipotecata cu o ipoteca mobiliara, data in gaj ori data in garantie in orice alt mod, ori a incheierii de notare a garantiei asupra creantei ipotecare va reprezenta si notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creantei ipotecare
 3. (20) Daca creanta ipotecara garantata cu o ipoteca imobiliara a fost, la randul ei, ipotecata cu o ipoteca imobiliara, data in gaj ori data in garantie in orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat exceptiile pe care le avea impotriva creditorului sau, daca sunt intemeiate pe cauze anterioare datei notificarii sau acceptarii.
 4. Prezentul gaj se extinde asupra tuturor ameliorărilor şi îmbunătăţirilor, reconstrucţiilor şi anexelor bunurilor imobile gajate. 4. Actele care confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil gajat se vor păstra la debitorul gajist. 5. Prezentul contract este un contract de gaj al bunurilor imobile - ipotecă. 6
 5. Legea nr. 190 din 1999 - Creditul ipotecar. Art. 1. - In conditiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala.

- Incalcarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, dupa caz. Art. 24. - Angajatii raspund material, potrivit codului muncii si prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate in gestiuni prin fapte ce nu constituie infractiuni. Art. 25 Vanzarile la distanta si importul bunurilor cu valoare scazuta. In conformitate cu normele TVA aplicabile pana la 1 iulie 2021, nu trebuie platit TVA la import pentru bunurile comerciale cu o valoare de pana la 10/22 EUR importate in UE. Aceasta scutire este eliminata de la 1 iulie 2021 Legea cu privire la gaj indică că darea de seamă amintită poate fi contestată în modul stabilit de Codul de procedură civilă, însă o atare procedură specială nu există, astfel că vom apela la regulile definite de art. 166, 167 Cod Civil

Ipoteca si gajul in Noul Cod Civil

(3) Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă, numai după împlinirea termenelor prevăzute la art.78 alin.(2) LA CE SE REFERA LEGEA? Darea în plată sau stingerea tuturor creanțelor înregistrate în temeiul contractului de credit, prin transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat către creditor, este un drept al consumatorului acordată prin Legea nr. 77 din 28.04.2016. Legea a intrat in vigoare in anul 2016 si a suferit o serie de modificari prin interpretarile dat 4.1.9. Declara ca este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, declarand totodata ca a luat la cunostinta faptul ca îsi poate exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, in special a dreptului de acces, a dreptului de interventie asupr + Articolul 37 Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanție potrivit art. 10, fără acordul prealabil al persoanei juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. (la 01-02-2014, Art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. 24 din LEGEA nr.

Legislaţia Republicii Moldova nu face distincţie între gaj şi ipotecă, stipulînd, la art. 455 CC al RM, că gajul este de două tipuri: gajul înregistrat (gajul fără deposedare, care include şi ipoteca) şi amanetul (gajul cu deposedare). Considerăm în acest context că gajul şi ipoteca sunt două drepturi reale distincte Legea nr. 449-XV din 30.07.2001 cu privire la gaj. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120. 22. Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (modificată). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.1-2 1. ipoteca prevazuta de art. 10 din Legea nr. 22/1969, potrivit caruia garantiile suplimentare a caror obligativitate este stabilita de lege pot sa constea nu numai in fidejusiune ori in gaj, dar si intr-o ipoteca; 2. ipoteca legatarilor cu titlu particular al unor sume de bani sau bunuri fungibile asupra bunurilor imobile succesorale.

Practica judiciară recentă - gajul și ipoteca Bizla

Se considera. ca termenul de 15 zile este un termen de recomandare si nu unul de decadere, intentia legiuitorului fiind ca partile sa indeplineasca si formalitatea inregistrarii inainte de a trece la executarea contractului. Cu privire la taxele de inregistrare legea nu prevede cuantumul acestora, iar in ceea ce priveste obligatia suportarii. Ordonanţa 37/1995 ( ORDONANTA Nr. 37 din 25 august 1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala Legea care schimbă radical regulile traiului la bloc. 30 august 2018, 00:12 de Alexandru Urzică. Asociaţiile de proprietari pot pune ipotecă pe apartamentele românilor care au întâziat cel puţin două luni cu plata întreţinerii. Pentru recuperarea datoriei se poate merge până la executare silită, iar locuinţele sunt luate de.

LP158/2008 - legis.m

 1. La data cand reclamantul intimat a solicitat nulitatea actului cu efect retroactiv, acele efecte, in contradictie cu art. 32 din Legea 18/1991, ca dispozitie legala incalcata, au incetat cu trecerea timpului de 10 ani de interdictie temporara de instrainare, iar prin modificarile legislative intervenite privind libera circulatie a terenurilor.
 2. (1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata, in cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 116.
 3. Curtea Constituţională a României (CCR) a decis ca legea privind darea în plată este parţial neconstituţională. În acest fel, dosarele se întorc la instanţele de judecată, care vor lua decizii în consecinţă. Legea a fost declarată parțial neconstituțională. () Dorința noastră este să dăm o soluție dreaptă care să fie înțeleasă de bănci și să fie acceptată.
 4. Cu privire la abrogarea Hotararii Plenului Curtii Supreme de Justitie nr.6 din 25.09.2006 Cu privire la unele chestiuni aparute in practica judiciara în legătura cu punerea in aplicare a modificarilor si completarilor Codului penal al Republicii Moldova efectuate prin Legea nr. 184-XVI din 29 iunie 2006: 2018-03-05: Dreptul penal: VEZI: 1
 5. I al Codului Civil al Republicii Moldova si Legii cu privire la gaj, nr.449-XV, art.1, 17, 20, fac parte:gajul, ipoteca, amanetul; poate apela la o terta persoana - numita garant , care sa-si asume obligatia ca va achita datoria (sau va despagubi banesti banca), in cazul in care cel pentru care garanteaza (debitorul, clientul bancii) nu isi.
 6. După natura raporturilor de drept, în categoria de gaj înregistrat întră: a) ipoteca - gajarea pămîntului, construcţiilor, altor imobile legate nemijlocit de pămînt, împreuna cu terenul aferent necesar asigurării funcţionale a obiectului gajat sau cu dreptul de folosinţă a acestui teren

(5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28. (6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin Garantiile reale presupun afectarea unui bun pentru garantarea obligatiei prin instituirea unui drept real accesoriu, de garantie, cu privire la acel bun. Acest drept real accesoriu da nastere unui drept de preferinta si a unui drept de urmarire. Din aceasta categorie de garantii fac parte gajul, ipoteca, privilegiile, dreptul de retentie. 1.1 La Institutul moment de garanție în Federația Rusă este format. Istoria formării Institutului garanției . În ciuda atenției aproape de studiul problemelor Institutul colaterale juristul rus încă controverse cu privire la interpretarea acestui concept a realizat. Există mai multe definiții, care sunt uneori contradictorii

Definitiva si executorie-Eos Credit Funding Bl Dac pierde ipoteca cumparata prin cesiune de la banca BCR S.A. Instanta constanta prescrisa ipoteca desi nu trecuse termenul de 10 ani de zile avand in vedere ca discutia cu privire la ipoteca se face in contextul accesorialitatii acesteia si a faptului ca este anexa la un contract de credit 2010 privind Codul de Procedura Civila si prin Legea nr. 76 din 24 mai 2012 privind aplicarea Codului Conturilor Bancare sau al oricaruia dintre acestea si toate dobânzile acumulate si datorate periodic cu privire la aceste sume. Perioada de Garantie inseamna perioada incepând cu data Contractului de Ipoteca si pâna la satisfacere Înţelegerea cu privire la arvuna trebuie sa fie întocmită în scris. Prin fidejusiune care se oformează într-un contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) sa execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului dintr-un contract principal Legea gestionarilor - Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, publicata in Buletinul Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969. Art 1) Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj; 2) Legea nr. 173 din 25. iulie 2014 cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative; 3) Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protectia mărcilor; 4) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre

După această privire generală, ne întoarcem la subiectul enunţat, astfel cum această materie este tratată în Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial nr. 490/2007, cu modificările şi completările ulterioare Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova HOTĂRÎRE Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei privind gajul şi ipoteca În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează raporturile juridice cu privire la gaj şi ipotecă, Plenul Curţii. Rolul Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM. 1. Functia de asigurare a prioritatii . Concursul intre creditorii ipotecari ai aceluiasi bun, cu alte cuvinte, rangul de preferinta intre creditorii ipotecari sau rangul de prioritate pe care creditorii garantati cu ipoteca il au in fata creditorilor negarantati ai aceluiasi debitor, este reglementat in Art. 2.420 din Noul Cod. Principiul legii ramane neschimbat. Impartirea riscului intre client si banca ramane neschimbat, a tinut sa precizeze Daniel Zamfir la TVR2. Va prezentam in continuare principalele declaratii facute de initiatorul actului normativ la postul public de televiziune cu privire la modificarile legii in conformitate si solicitarile Presedintelui Klaus Iohannis Decizie 179 din 26.06.2014. Prin cererea adresată Tribunalului Suceava - Secţia civilă la data de 28 mai 2013, înregistrată sub nr. 6348/86/2013, creditoarea R.I.B. SA, a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea SC E.B.V. SRL, motivat de faptul că aceasta îi datorează suma de 160.512,78 lei, reprezentând.

Articolul 37. Adaugat de admin la data 02/02/2018 in Legea 7 / 1996. Art. 37. -. - Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de. La data de 28 iunie 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa ce aduce o serie de modificari importante cu privire la drepturile creditorilor ce au creante ce beneficiaza de o cauza de preferinta. Dintre cele mai importante modificari mentionam DECRET NUMAR: 167 DIN 10/04/58 privitor la prescriptia extinctiva vorbeste inca din 1958 despre prescriptia executarii silite cu privire la ipoteca: ART. 6 Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de un an

Odata cu aparitia acestei motivari, peste 4000 de procese dintre banci si clientii care doresc sa faca darea in plata ar trebui sa se deblocheze. Multi dintre cei imprumutati asteapta si decizia Curtii cu privire la legea conversiei creditelor in franci elvetieni la cursul din ziua incheierii contractului Adeverinta eliberata de TETKRON cu privire la apartamentele care inca sunt racordate la sistemul de incalzire centralizat; Ultimele facturi si chitante de achitare a utilitatilor (gaz metan, curent electric, telefonie fixa, apa, salubritate, etc) Schita/ releveu imobil . B. Pentru terenur Afla despre cautarile certificate pe care le poti solicita Agentului R.N.P.M. Cel mai sigur mod de a afla informatii cu privire la existenta sechestrelor asiguratorii, ipotecilor mobiliare, cesiunilor de creanta si ale altor avize supuse inscrierii in Registru expirarea termenului din preaviz în conformitate cu legea. 16. Prevederile relevante ale Legii nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (republicat în M.O., 2014, nr. 345 - 351, art. 655) sunt următoarele: Articolul 4 Tipurile de gaj [] 2) Gajul bunurilor imobile este denumit ipotecă. Ipoteca este reglementată d am si eu o intrebare ,in 2008 am facut un contract de imprumut eu fiind cetatean elvetian cu o doamna din romania ,am dat suma de 53000 de euro cu garantie imobiliara ,eu nefiind in romania pana acum o luna cand mi sa spus la avocat ca daca nu am ridicat pana acum suma ce am dato nu mai am dreptu la ea,eu neavand in contractu scris nici un termen cand pot sa imi iau suma inapoi ,decat faptu ca.

Potrivit Codului Civil (Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările aduse), ipoteca asupra unui imobil este constituită în momentul înscrierii în cartea funciară. Ipoteca se poate înscrie asupra unui imobil per ansamblu sau numai asupra cotei-părți din dreptul asupra imobilului Prin Legea nr. 150/2015 a fost modificată şi completată Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, pe care LegeStart le-a prezentat anterior. Încheiem această materie cu aspectele propuse în titlu, pe situaţii - reglementate de lege - care pot fi de folos celor interesaţi.Reamintim că Legea nr. 150/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 459/2015 Tabela de divergenţe la proiectul de Lege Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.449-XV din 30.07.2001 cu privire la gaj, Codul fiscal, Codul de executare, Legea nr.59-XVI din 28.04.2005 cu privire la leasin

+ Articolul 102 Dacă ipoteca se radiază numai cu privire la imobilul înscris în cartea principala, înscrierile privitoare la ipoteca vor fi transcrise într-una din cărţile secundare, care va deveni carte principala. Dacă la instanţa cărţii principale exista şi o carte secundară, aceasta va deveni principala. În celelalte cazuri. Cu alte cuvinte, se instituie o exceptie de la regula generala de stabilire a ordinii de prioritate (prior temore potior jure), ipoteca mobiliara privilegiata asupra recoltelor sau asupra produselor ce se vor obtine prin valorificarea acestora, avand prioritate in raport de orice alte ipoteci neprivilegiate constituite cu privire la aceste bunuri

Ipotecarea constructiilor viitoare in noul Cod Civil

 1. Ca o observaţie adiacentă, în aceeaşi materie a publicităţii ipotecilor asupra creanţelor, remarcăm şi regula consacrată de art. 175 din Legea 71/2011 care cere ca ipoteca ce grevează creanţe care sunt la rândul lor garantate cu ipoteci imobiliare, să fie înscrisă la Arhivă şi totodată notate în cartea funciară
 2. Acest articol este proprietatea FinZoom.ro si este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. In lipsa unui acord din partea FinZoom.ro puteti prelua maxim 500 de caractere, dar nu mai mult de jumatate din articol, cu mentionarea sursei si inserarea unui link catre articolul preluat
 3. LEGE nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, pentru învestirea cu dată certă şi legalizarea copiilor de pe înscrisuri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 iulie 1944Decretul Nr. 1.243 din 29 Iunie 1944.Dispoziţiuni generaleART. 1 Autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, învestirea cu dată certă şi legalizarea.
 4. Conform prevederilor Legii 196/2018 Sistemul de penalitati si FONDUL DE PENALITATI se constituie dupa cum urmeaza: Art.77. - (1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalităţi pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalităţile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de.
 5. In ce priveste situatia de fapt, se constata din curpinsul contractului de ipoteca autentificat sub numarul 1299 la data de 20.08.2008, incheiat intre R. C. M.(recurent petent in cauza de fata), R. M. si BRD Groupe Societe generale SA Bucuresti, cu privire la imobilul situat in

Care este diferenta dintre ipoteca imobiliara si gaj

 1. (2) Ipoteca este reglementata de prevederile generale cu privire la gaj, daca prezenta lege nu prevede altfel. (3) Daca unul din tratatele internationale la care Republica Moldova este parte stabileste alte prevederi decit cele stabilite de prezenta lege, se aplica normele tratatului international. Articolul 3. Termeni si definiti
 2. Citeste si: Ce trebuie sa stii despre o companie inainte de a incheia un parteneriat de afaceri. Afli care este identitatea creditorului, a debitorului (firma analizata), precum si detalii cu privire la activele asupra carora se constituie ipoteca
 3. Cu privire la prima cerere a invocat excepţia lipsei de interes a creditoarei . doar in conditiile strict si limitativ prevazute de art. 39 din Legea nr.85/2006 conform căruia, creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solicita judecatorului.
 4. (2) Cesiunea priveste numai creantele ipotecare din portofoliul detinut, care au caractere comune cu privire la natura, originea si riscurile lor. Art. 25 (1) In baza portofoliului creantelor ipotecare si privilegiate conform art

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGEA Nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 *) [1] M.Of. nr. 201 din 3.3.2006 Nr. Titlu Data MO Modificări 1 Ordonanţă de urgenţă nr. 81/2011 - privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului. La data de 03.10.2008 a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta actiunea formulata de reclamanta Cabinet Individual de Insolventa P.M. - in calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. R.S.S. S.R.L. in contradictoriu cu parata M.B. BUCURESTI prin care s-a solicitat constatarea nulitatii absolute a contractelor de ipoteca nr. 19.254/2007 si 40.479/2007, radierea inscrierii. Legea darii in plata a ajuns una dintre cele mai contestate legi din Romania, chiar si in conditiile in care ea si-a pierdut scopul principal, cel de a-i ajuta pe romanii aflati in dificultate. Surse din domeniul financiar ne-au explicat de ce aceasta lege nu mai deserveste asa cum ar trebui romanii care au avut probleme cu bancile. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Contestare legea darii. (1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata, in cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 116-118.

IPOTECA, GAJUL SI PRIVILEGII MARITIME - rasfoiesc

 1. Curtea Constitutionala va dezbate in luna septembrie cel putin 151 de exceptii de neconstitutionalitate ridicate de banci cu privire la Legea darii in plata, dar si una a Judecatoriei Sinaia, cele mai multe fiind depuse de Raiffeisen Bank, Bancpost, Banca Transilvania si Banca Romaneasca, potrivit News.ro. De la intrarea in vigoare a Legii darii in plata si pana in prezent au fost depuse la.
 2. Executorii judecătoreşti sunt obligaţi să înştiinţeze în scris, potrivit prevederilor art. 666 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, asociaţia de proprietari cu privire la termenele de intervenţie şi la posibilitatea intervenţiei în cursul executării silite pornite de un creditor împotriva debitorului.
 3. O precizare importantă cu privire la constituirea ipotecii mobiliare are ca fundament art. 2368 NCC, potrivit căruia, ipoteca convențională asupra unei universalități de bunuri mobile sau imobile, prezente sau viitoare, corporale sau incorporale, nu poate fi constituită decât cu privire la bunurile afectate activității unei.

(7) Executorii judecatoresti sunt obligati sa instiinteze in scris, potrivit prevederilor art. 666 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, asociatia de proprietari cu privire la termenele de interventie si la posibilitatea interventiei in cursul executarii silite pornite de un creditor impotriva debitorului, proprietar. Daniel Dragomir sustine ca DNA nu avea temei juridic pentru a accesa baza de date a Agentiei de Cadastru, pentru ca, in 2013, cand Directia a semnat.. Conform noii legi, una dintre cele mai periculoase şi controversate norme este cea cu privire la faptul că preşedintele sau administratorul asociaţiei de proprietari are obligaţia solicitării notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni şi care depăşesc valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată Credite cu ipoteca. Credite de realizari personale. Creditul de Refinantare pana la 10 ani a Romaniei sau de o autoritate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene sa presteze servicii de informare cu privire la conturi si/sau servicii de initiere a platii si/sau servicii de confirmare disponibilitate fonduri. DSP2 a intrat in. Oferim toate serviciile si activitatiile prevazute de legea notarilor publici, precum: consultatii in domeniu, legalizari, autentificari, succesiuni, traduceri, duplicate, ipoteci. Contracte de partaj / lotizare / alipire c). Contracte de ipoteca / gaj / imprumut d). Contracte de inchiriere / comodat 2. iti exprimi acordul cu privire la.

7 În dreptul roman se utiliza termenul de pignus [1, p.592; 3, p.31; 54, p.4; 72, p.110-112; 113, p.231]. Codul civil foloseşte atât termenul de amanet, care provine de la turcescul emanet [110, p. 230], cît şi termenul de gaj, împrumutat din limba franceză, dar de origine latină, care derivă din cuvîntul vedium (quadium, quadius). În vorbirea curentă predomină denumirea de gaj După 16 ani de la adoptarea ultimei versiuni a Codului Civil, Republica Moldova are de astăzi un nou Cod, modernizat esențial. Modificările operate sunt de astăzi în vigoare, însă unele prevederi care se referă la contractul de asigurare intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. Potrivit noilor reglementări, infrastructura juridică națională a fost modernizată conform tendințelor. 2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, Legea nr. 202 din 12-07-2013 privind contractele de credit pentru consumatori, alte acte legislative și normative ale RM care reglementează activitatea de creditare nebancară. 3

Modificari la Legea cu privire la ipoteca, propuse spre

Cele mai importante modificari vizeaza eliminarea din proiectul de lege privind darea in plata a programului Prima Casa si ridicarea plafonului celor cu credite de nevoi personale cu ipoteca la 250.000 de euro. O alta modificare prevede ca legea se aplica si in cazul persoanelor care au fost executate silit Suntem o Societate Profesionala Notariala. Biroul Notarial Public functioneaza din anul 1999 in Orasul Voluntari, mai intai ca Biroul Notarului Public Corina Sanda Platon, apoi ca Societatea Profesionala Platon Corina si Munteanu Ovidiu, fiind inregistrat la Curtea de Apel Bucuresti, cu competenta teritoriala in circumscriptia Judecatoriei Buftea Credite cu ipoteca. Credite de realizari personale. Creditul de Refinantare pana la 10 ani in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 81/1991) sau in baza intereselor legitime urmarite de Banca. in politica de training, in conduita sa de informare a persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor si de raspuns la solicitarile.

Ipotecă Dictionar juridic (dex) - LegeA

Orice neintelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti. Art. 63 (1)Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a. 5. Legea RM cu privire la proprietate nr.459-XII din 1991; 6. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998; 7. Hotărîrea Guvernului RM despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1030 din 12.10.1998; Regulamentul cu privire la modul de efectuării înregistrării primare masive; 8 Divortul la notar este conditionat de intelegerea sotilor cu privire la divort, la numele pe care il vor purta dupa desfacerea casatoriei si cu privire la situatia copiilor lor minori. Nu trebuie sa existe obligatoriu o intelegere si cu privire la bunurile comune ale sotilor, la modul de impartire al acestora Sesizarile bancilor privind Legea darii in plata, pe masa CCR. Curtea Constitutionala discuta marti 33 de dosare in care bancile au ridicat exceptii de neconstitutionalitate cu privire la Legea darii in plata, din totalul de peste 500 de sesizari depuse de la intrarea in vigoare a actului

Gajul și fidejusiunea în calitate de mijloace de garantare

Legea Republicii Moldova cu privire la gaj nr. 449-XV din 30.07.2001. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, [online] 2001, nr. 20/863. [citat 22 ianuarie 2014] Numarul sesizarilor s-a dublat in mai putin de o luna. La mijlocul lunii septembrie, existau aproximativ 250 de astfel de sesizari. Avand in vedere numarul mare de dosare aflate pe masa Curtii Constitutionale cu privire la Legea darii in plata, este putin probabil ca judecatorii sa ia marti o decizie finala Concluzii cu privire la obtinerea unui credit de nevoi personale cu ipoteca online 2018 - 2019. In concluzie putem spune ca creditul de nevoi personale cu ipoteca este un produs ceva mai greu de obtinut decat creditul rapid. In cazul unor institutii bancare ipoteca poate deveni o problema dar din fericire exista IFN-uri care sunt mult mai. Punct de vedere cu privire la procedura aplicabila in cazul cererilor de receptie si/sau inscriere in evidentele de cadastru si/sau carte funciara care primesc solutie de respingere - Adresa ANCPI nr. 744 din 10.01.2019. 104. Punct de vedere cu privire la aplicarea dispoziiilor art. 195 alin. (5) lit Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002 Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993 Legea cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare - cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.199

DECRET-LEGE nr.3.673 din 31 octombrie 1940 pentru ..

REFERAT : JIANU FLORENTINA , FB Anul I ACTUL JURIDIC CIVIL 1. Conditii de forma si valabilitate a actului juridic civil 2. Modalitatile actului juriidc ( termenul,conditia si sarcina-definitii) 3. Nulitatea actului juridic - definitie, clasificare, efecte 4. Garantarea obligatiilor : garantii reale ( mobile si imobile ), garantii personale. 1 2. Date cu caracter personal: În calitatea dumneavoastră de vizitator/utilizator al paginii de Facebook/al site-ului toma-cristina-georgeta-cabinet-avocat.business.site, denumit în continuare si Persoană vizată, vă informam în mod expres, prin prezenta Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul General al UE privind protecția datelor, cu privire. Știați că în conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative (nr.257 din 16.12.2020), în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997 -consultanţă juridică în cadrul instituţiei, cu precădere cu privire la Legea nr. 7/1996- legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, Legea nr. 18/1991- legea fondului funciar, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliar