Home

Subsemnata cerere

Documente precum cele menţionate anterior (cereri, declaraţii etc.) aparţin stilului oficial (administrativ), termenul subsemnatul inducând, unora, impresia (incorectă) că acordul ar trebui făcut la persoana a treia: Subsemnatul declară/solicită etc.. Corect este să spunem (scriem), de exemplu: Subsemnatul Ionescu Dragoş, domiciliat, cu funcţia declar/solicit etc. cerere concediu subsemnata, ruxandra angajata in functia de asistent de farmacie solicit a-mi aproba concediu de odihna in perioada semnatura dat Subsemnata, Cristina Popescu, domiciliată în etc. etc., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea concediului în perioada x-y. Atenţie, deci, la virgule!!! (1) (0) Raspunde . Catalin pe 10 martie 2011 10:42 AM. Croitoreasa, femeia de serviciu, bucatareasa, asistenta, secretara. In schimb doamna doctor, doamna avocat, doamna conferentiar. cerere-model - eliberare adeverință autentificare certificat grad didactic 5 Femeile căsătorite își vor trece întâi numele avut înainte de căsătorie, urmat, între paranteze, de cel obținut prin căsătorie 4. MODEL DE CERERE (pentru exercitarea dreptului de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal) Către.. (denumirea operatorului de date cu caracter personal din A.N.A.F.

COLEGIUL DE ȘTIINȚE GRIGORE ANTIPA BRAȘOV MINISTERUL EDUCAŢIEI CERERE DE TRANSFER I. Subsemnatul/subsemnata..... domiciliat în.... O cerere reprezintă o solicitare formulată în scris și nu trebuie să fie nici prea scurtă, dar nici prea lungă, mai exact ne trebuie doar o foaie de hârtie format A4, obișnuită. Se poate. CERERE PENTRU MOTIVAREA ABSENŢELOR Domnule/Doamnă diriginte/-ă, Subsemnatul/Subsemnata,.., părinte/tutor CERERE Subsemnata, angajata cu contract individual de munca pe termen nelimitat in cadrul firmei..incepand din data de., in prezent avand functia de.., solicit a-mi aproba plata ajutorului de nastere,constand intr-un salariu mediu brut pe unitate, conform urmatoarelor prevederi legale

Media Converter - Check now Media converte

 1. Cum se scrie corect o cerere? Imediat după finalizarea studiilor întâmpinăm diferite situații în care suntem nevoiți să facem o cerere. Fie că depunem o cerere de angajare, o cerere de mărire de salariu sau o cerere de concediu, acest document oficial trebuie redactat cu seriozitate și corectitudine
 2. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ Totodată, subsemnata am făcut şi am contractat mai multe cheltuieli în vederea căsătoriei şi mi-au fost cauzate şi alte prejudicii menţionate şi evaluate în Borderou! nr. 3, anexat prezentei, şi care sunt compuse din următoarele
 3. CERERE DE DEMISIE Stimate Domnule Rector, Subsemnatul (a) _____ , angajat (ă) în funcţia de _____
 4. buna ziua,As dorii un model de cerere coasigurat si ce documente mai trebuiesc atasate in afara de adeverinta de venit de la fisc si un model cerere pentru deducere persoane aflate in intretinere.multumesc
 5. LISTA cultelor recunoscute în Romania conform prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006 1. BISERICA ORTODOXÄ ROMÂNÄ 2. EPISCOPIA ORTODOXÄ SÂRBÄ DE TIMISOAR
 6. Cerere înregistrare pentru consultare dosar în format electronic şi solicitare/acord pentru citare/comunicare prin e-mail şi/sau SMS Către Instanța:.
 7. View cerere-demisie.doc from AA 1DOMNULE ADMINISTRATOR Subsemnata Vozian Tatiana, domiciliată în Chișinău, Str. Mihail Sadoveanu 8/3, identificat cu C.I. nr. 2004852165786, eliberat de I
Cerere de Eliberare Din Functie

Nr.înregistrare _____/ Data_____ CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINŢE DE VENIT Subsemnatul/Subsemnata _____ CNP/NIF _____, cu domiciliul fiscal în _____ Cerere personala. Domnule Director General, Subsemnata, Vasilescu Alina, angajata a Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in functia de dactilografa, in cadrul Departamentului Resurse Umane, va rog a-mi aproba eliberarea unei copii dupa Carnetul de Munca. Solicit aceasta, pentru depunerea unui dosar de girant la B.C.R. Va multumesc CERERE DE ANGAJARE Către.. Domnule Director, Subsemnatul/subsemnata.. domiciliat/domiciliată în st

Cerere de angajare Cerere de transferare in alt liceu Doamnă Director, Domnule Director, Subsemnata, Mariana Postu, domiciliată în Subsemnata, Mihaela Lungu, eleva in clasa a X-a la Liceul or.Chișinău,pe bulevardul Gr.Vieru 15, apartamentul Teorectic Hyperion din oraselul Anenii Noi, solicit sa fiu 20, rog să fiu angajată în calitate de vînzător de ziare transferata la Liceul. CERERE ACTIVITATE RAR Subsemnatul (subsemnata) _____ , cu domiciliul în _____ , str. _____ , nr. către subsemnatul (subsemnata) a datelor şi/sau documentelor obţinute de la Registrul Auto Român. Am luat la cunoştinţă, prin semnarea prezentei, că există posibilitatea ca autovehiculul să nu. Domnule director subsemnatul subsemnata. Domnule director model cerere de angajare 2020.Cerere de angajare către. In speranta ca demersul meu va fi bine primit de catre dumneavoastra va rog sa primiti caldele mele multumiri si ma angajez sa curat wc urile fara sa cracnesc ori de cate ori ii va exploda cuiva fundul pe colac Astăzi, expresiile conținând această sintagmă se folosesc pentru situațiile când cineva este trimis de la o persoană la alta, fiecare ezitând să îi soluționeze o cerere sau o problemă, sau, mai important, să îi facă dreptate. Deci, această expresie semnifică o amânare, o tergiversare a unei rezolvări de problemă

Cerere de reducere a timpului de lucru pentru gravide Cerere de transfer la un loc de munca de zi Cerere de transfer la un alt loc de munca, fara conditii insalubre sau greu de suportat . Cerere / declaratie pe propria raspundere pentru acordarea indemnizatiei, stimulentului sau a alocatiei si declaratie celalalt parinte . Formularul de mai jos. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal Către: FNGCIMM SA IFN. Subsemnatul/Subsemnata. Am luat la cunoştinţă că informaţiile din prezenta cerere şi din actele ataşate la aceasta, vor fi prelucreate ANPIS/AJPIS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date Pentru exercitarea drepturilor, pot transmite o cerere scrisă la unul dintre sediile operatorilor. ererea va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la primirea acesteia Pentru ca se apropie Evaluarea Nationala cu pasi repezi, ministerul educației a venit cu precizări foarte importante privind redactarea lucrărilor si modul in care un elev poate corecta eventualele greseli. Un elev poate taia raspunsul gresit si scrie alaturi raspunsul corect. La sintaxa frazei este permisa sublinierea predicatelor

Model cerere registrul unic de control format pdf vezi și acte necesare pentru achiziționarea registrului unic de control. Se întocmește într un exemplar de către contribuabil. 503 cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal opanaf 2594 2015 opanaf 2070 2016 Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit subsemnatul subsemnata. Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit model completat. Solicit eliberarea unei adeverinţe privind situaţia veniturilor impozabile pe anul. Modelul de eliberare de adeverință vechime pe care vi l propunem poate fi utilizat atât în cazul unui actual salariat.

a) cerere de înscriere (se poate descărca de pe site www.cnva.eu); b) cerere de opțiuni pentru candidații admiși la Codul 132 (se poate descărca de pe site www.cnva.eu); c) certificatul de naștere, în copie (însoțit de original pentru conformitate); d) cartea de identitate a elevului (dacă deține CI MODEL CERERE INSCRIERE LA CONCURS: DOMNULE MANAGER, Subsemnata, specializarea sistent medical absolventa a scolii postliceale sanitare - rog sa binevoiti a-mi aproba inscrierea la concursul pentru ocuparea postului vacant de DATA la Sectia /Compartimentul SEMNATURA, Domnului manager al Spitalului Judetean de Urgenta ,Sf. Pantelimon Focsan Title: 1-cerere studiere dosar Author: GrefPopescu Last modified by: Florian Created Date: 3/27/2013 12:31:00 PM Company: Judecatoria Turnu Magurel

Pe modele documente info gasesti modele si tipizate pentru orice tip de cerere. Model cerere demisie cu preaviz. Doamna diriginta subsemnata numele mamei tale mama elevei va rog sa motivati absentele din data de din motive personale sau din motive medicale data mai jos si semnatura in drepta O cerere reprezintă o solicitare formulată în scris și nu trebuie să fie nici prea scurtă, dar nici prea lungă, mai exact ne trebuie doar o foaie de hârtie format A4, obișnuită. Se poate scrie de mână sau la calculator CERERE DE ÎNSCRIERE Subsemnatul/ Subsemnata. domiciliat(ă) în. Prin prezenta cerere am luat la cunostinţă ca Certificatul de Nomenclatură Stradală se elibereaza la cererea şi în numele proprietarului, pe baza actelor de proprietate, numai în cazul imobilelor aflate în intravilanul municipiului Craiova. Totodată prin prezenta declar şi semnez c

Cum este corect - Subsemnatul/Subsemnata declară

 1. Nr._____/_____ Doamnă director, Subsemnata/ul, _____, în calitate de părinte al elevului _____din clas
 2. CERERE TIP PENTRU ELIBERARE FORMULAR EUROPEAN E 104 Author: C.A.S. Calarasi Last modified by: Windows User Created Date: 11/4/2015 9:28:00 AM Company: C.A.S. Calarasi Other titles: CERERE TIP PENTRU ELIBERARE FORMULAR EUROPEAN E 10
 3. ţie, Subsemnatul/Subsemnata _____ reprezentant legal al furnizorului de servicii medicale _____, cu sediul social în localitatea _____ str. _____ nr. _____ adresa.
 4. - îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta cerere şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşt

CERERE pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional A. Subsemnata (ul), Vă rog să-mi aprobaţi acordarea alocaţiei de stat Doresc să primesc aceste drepturi: - la domiciliu prin mandat poştal CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRĂRII SCRISE EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ- 2021 Unitatea școlară/CEX..... Nr. înregistrare/data: Subsemnata/Subsemnatul. Title - ce investitii a realizat firma dumneavoastra in 2011 si cu ce cifra de afaceri va incheia anul compania Author: robert.chitan Created Dat 1 CERERE - MODEL -eliberare certificat DPPD Domnule RECTOR, Subsemnatul/Subsemnata1, născut(ă) în anul , luna , ziua , în localitatea _____ , județul ____ Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Municipiului Suceava

CERERE pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii Subsemnata (ul), Nr. Bl. Sc. Ap. sat Telefon Fax E-mail Nr. Mun./oraş/com. Judeţul Actul de identitate 1) Seria Eliberat de secţia de poliţie Sector Numele şi prenumele Cod numeric personal Adresa: Str. Vă rog să-mi aprobaţi acordarea alocaţiei de stat pentru copilul: Nr. Da Nu. Cerere de eliberare din funcţie 1 Colegiul de Construcţii Chişinău Domnului Director Vasile Mânăscurtă Domnule Director, Subsemnata, Elena Munteanu, rog să fiu eliberată din funcţia de dactilografă în legătură cu schimbarea domiciliului. ___ _____ 200_

Cerere Concediu Subsemnata, Ruxandra Angajata in Functia

Subsemnatul sau Subsemnata AniDeȘcoală

Nr../ Către Conducerea Liceului Teoretic Grigore Moisil Timișoara, Subsemnatul/ subsemnata. ANEXA Nr. 1 la metodologie CERERE pentru acordarea indemnizaŃiei lunare de hrană pentru adulŃi Subsemnatul/Subsemnata _____, cu domiciliul/reşedinŃ

 1. ANEXA Nr. 2 la metodologie CERERE pentru acordarea indemnizaŃiei lunare de hrană pentru copii Subsemnatul/Subsemnata _____, cu domiciliul/reşedinŃ
 2. Verso CERERE DE RETRAGERE Subsemnata-(ul)....., salariat-(ă) în cadrul SRR, doresc să mă retrag din Sindicatu
 3. CERERE. pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art.24, alin (9) si (10) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handica

Cum se scrie o cerere - LinkedI

(Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de collaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani Page 1 of 1. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD CIF 29028913 Str. Academia Teologica nr.11-13, cod 310096 ARA Institutia Prefectului Judetului Prahova. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Nr._____din _____ Nr Potrivit Regulamentului (EU) 2016/679 (GDPR), declar pe proprie răspundere că sunt de acord să îmi fie preluate datele. În conformitate cu art. 14 din GDPR, sunt de acord ca banca să furnizeze către CSALB toate informațiile necesare, inclusiv date cu caracter personal, precum și documente confidențiale (contracte, anexe, etc) care. *Cerere eliberare adeverintä de vechime în muncä Cãtre Primãria Orasului Recas Subsemnatul/subsemnata din cu având sä näscut/ä la dat

Model Cerere Intoarcere Din Concediu Crestere Copil

model cerere salariu bonus - Desprecopii

Cerere Prezenta Sot La Nastere Samas [d4pq0ojje9np]. Download & View Cerere Prezenta Sot La Nastere Samas as PDF for free Title: Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoarele precizări

Cerere pentru reprogramarea concediului de odihnaCERERE pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii

Cum se scrie corect o cerere? Care sunt regulile de respectat

Doamna diriginta subsemnata numele mamei tale mama elevei va rog sa motivati absentele din data de din motive personale sau din motive medicale data mai jos si semnatura in drepta. Cerere pentru motivarea absentelor la elevi. Va rog sa aprobati motivarea absentelor din data parinte reprezentant legal al elevului observatii După achitarea cotizaţiei să trimiteţi atașate, pe adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com această cerere completată și dovada scanată sau print-scren-ul documentului de plată (precizând și pentru ce an/ani s-a achitat cotizaţia). Vă vom trimite apoi adeverinţele de membru corespunzătoare Cognitive improvement in neurodegenerative conditions. Self-help for memory loss and difficulties with thinkin Subsemnatul/ Subsemnata _____, în calitate de părinte/ tutore legal al elevului/ elevei _____, din clasa _____, de la Școala Gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa, vă rog să aprobați înscrierea fiului/ fiicei mele în programul Școala după școală, confor

Model de cerere de restituire daruri și plată despăgubiri

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA Filiala.. CERERE DE INSCRIERE Subsemnatul/subsemnata.., născut/născută la data de. DOAMNA DIRECTOR, Subsemnata _____ domiciliat(a) in strada _____nr _____bloc _____ scara_____ etaj _____ ap_____ localitate ____ CERERE, Subsemnata(-ul) _____, domiciliat in _____ posesor al CI seria ___ nr. _____ elib. de _____ la data de ____

model cerere de coasigurat si model cerere pt deducere

prevăzute de art.15 din Legea nr.677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia prefectului judeţului.. . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Data _____ Semnătura ____ Această cerere nu are efect asupra termenului de introducere a unei acţiuni în justiţie. Nesecret Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită acordarea ajutorului judicia

cerere-demisie.doc - DOMNULE ADMINISTRATOR Subsemnata ..

4. Cerere de retragere a plângerii prealabile 22. 5. Declarație de împăcare 24. 6. Cerere de constituire parte civilă 26. 7. Cerere de introducere în procesul penal a părţii responsabile civilmente 29. 8. Cerere de renunţare la pretenţiile civile 32. 9. Cerere de reunire a cauzelor în faza de urmărire penală 34. 10 Title: Microsoft Word - L.T.B.E., Proiectul ROSE, Cerere de înscriere elev major.docx Created Date: 2/15/2021 9:10:56 A

Cerere pentru inscriere in audienta by CPL CONCORDIA - IssuuCerere si declaratie pe propria raspundere pentru

Dle Presedinte Subsemnata bla bla proprietar al ap x , sc y, bloc z, prin prezenta va instiintez ca in perioada zz1.ll1.2018-zz2.ll2.2018 se vor desfasura activitati de renovare ale apartamentului ce vor consta in lucrari de zugraveli, vopsitorie, inlocuire/reparare instalatie electrica/sanitara, montare gresie/faianta, cu respectarea orelor de liniste prevazute in L61/1991 CERERE RELUARE ACTIVITATE CCC Formular oferit de www.calculatoare-salarizare.ro DOMNULE DIRECTOR, Subsemnata.., salariata a S Title: Microsoft Word - formular publicare pierderi acte studii iulie 2021_-.docx Author: BGheorghe Created Date: 7/21/2021 3:44:01 P MODEL DE CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 Model Cerere de restituire a înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei Sediul materiei: Art. 129 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşt DOMNULE DIRECTOR, (Cerere de întregire a normei didactice prin transfer al titularilor din două sau mai multe unităţi de învăţământ/specializări, într-un.